ކ. މާލެ
|
19 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހޯމަ 08:17
ރެއާލްގެ ކޯޗު އަންޗެލޮޓީ
ރެއާލްގެ ކޯޗު އަންޗެލޮޓީ
ޓްވިޓަރ
ރެއާލް މެޑްރިޑް
އަންޗެލޮޓީގެ ތައުރީފު ވަލްވާޑޭ އާއި ރޮޑްރީގޯއަށް، އެއީ ޚާއްސަ ދެ ކުޅުންތެރިން
 
އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ރެއާލް މޮޅުވީ ވަލްވާޑޭ އާއި ރޮޑްރީގޯ ޖެހި ލަނޑުން

ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ އުރުގުއޭގެ ފެޑެރިކޯ ވަލްވާޑޭ އާއި ބްރެޒިލްގެ ރޮޑްރީގޯ އަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ކާލޯ އަންޗެލޮޓީ ތައުރީފުކޮށްފިއެވެ.

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު ފުޓުބޯޅަ މެޗުން ރެއާލް މޮޅުވީ ވަލްވާޑޭ އާއި ރޮޑްރީގޯ ޖެހި ލަނޑުންނެވެ. މެޗަށްފަހު އަންޗެލޮޓީ ވަނީ އެ ދެ ކުޅުންތެރިންނާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކާފައެވެ. އިންޓަނޭޝަނަލް ބްރޭކަށް ލީގު މެދު ކަނޑާލިއިރު، ސަތޭކަ އިންސައްތަ މޮޅާއެކު ރެއާލުން އޮތީ އެއް ވަނަ މަގާމުގައެވެ.

އަންޗެލޮޓީ ވަނީ އެތުލެޓިކޯގެ ދަނޑުގައި ރެއާލުން ދެއްކީ މޮޅު ކުޅުމެއް ކަމަށް ބުނެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާ ބުނީ ވަލްވާޑޭ އާއި ރޮޑްރީގޯ އަކީ ވަރަށް ޚާއްސަ ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށެވެ. ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި އަންޗެލޮޓީ ބުނީ، މި ޒަމާނުގެ ކުޅުންތެރިންގެ ގައިގައި ހުންނަން ޖެހޭ ކަންކަން އެ ދެ ކުޅުންތެރިންގެ ހުރުން ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނި ގޮތުގައި ތަފާތު މަގާމުތަކަށް ކުޅެވޭ ކުޅުންތެރިންނަކީ ހުނަރުވެރި ބައެއް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އަންޗެލޮޓީ ބުނީ ދެ ކުޅުންތެރިން ވެސް އަންނަނީ ރެއާލްގައި ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދަމުން ކަމަށާއި، ކުޅުންތެރިންގެ މަސައްކަތާމެދު ހިތްހަމަ ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަންޗެލޮޓީ ބުނީ ކޯޗުންގެ މަސައްކަތަކީ ރަނގަޅު ޕްލޭނެއް ހެދުން ކަމަށާއި، އެއަށް މަސައްކަތް ކޮށް ކާމިޔާބު ހޯދާނީ ކުޅުންތެރިން ކަމަށެވެ.

މި ސީޒަންގައި ވަލްވާޑޭ އާއި ރޮޑްރީގޯ އަންނަނީ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުންނެވެ. ލީގުގައި ކުޅުނު ހަ މެޗުން ވެސް މޮޅުވެ ރެއާލް އެއް ވަނައިގައި އޮތީ 18 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ދެ ވަނައިގައި އޮތް ވާދަވެރި ބާސެލޯނާ އަށް ލިބެނީ ހަ މެޗުން 16 ޕޮއިންޓެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
0%
0%
0%
50%
0%
ކޮމެންޓް