ކ. މާލެ
|
19 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހޯމަ 07:21
ރެއާލްގެ ދެވަނަ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ވަލްވާޑޭ
ރެއާލްގެ ދެވަނަ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ވަލްވާޑޭ
ރޮއިޓާރސް
ސްޕެނިޝް ލަލީގާ
އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑްވެސް ބަލިކޮށް ރެއާލް ފަސް ބެލުމެއްނެތި ކުރިއަށް
 
ރެއާލް އެއްވަނާގައި އޮތީ 18 ޕޮއިންޓާއެކު

އެތްލެޓިކޯ މެޑްރިޑްވެސް ބަލިކޮށް, ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑުން މިސީޒަންގެ ލީގުގައި ކުޅުނު ހަ ވަނަ މެޗުންވެސް މޮޅުވެ, އެއްވަނައަށް ޖެހިލައިފިއެވެ.

އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑްގެ ދަނޑުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑުން ފުޓުބޯޅަ މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 2-1 ނެވެ. ރެއާލްގެ ދެ ލަނޑު ފުރަތަމަ ހާފްގައި ޖެހީ ރޮޑްރީގޯއާއި, ވަލްވާޑޭއެވެ. ވަލްވާޑޭ ލަނޑު ޖެހީ ވިނީޝިއުސް ޖޫނިއަރ ފޮނުވާލި ބޯޅައެއް ރީބައުންސަށް ނުކުތް ވަގުތު ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހިފައިގެންނެވެ. މެޗުގެ ފަހު ދިހަ މިނެޓުގައި އެތްލެޓިކޯއަށް އުއްމީދެއް ހޯދައިދިނީ މާރިއޯ ހާމޯސޯ ޖެހި ލަނޑުންނެވެ. 72 ވަނަ މިނެޓުގައި ކުޅެން ނުކުމެ އޭނާ ލަނޑު ޖެހީ 80 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. އެކަމަކު އިތުރު ލަނޑެއް ޖެހުމުގެ ބަދަލުގައި މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ދެވަނަ ރީނދޫ ކާޑާއެކު ހާމޯސޯއަށް ވަނީ ރަތްކާޑް ދައްކާފައެވެ. ދެ މިނެޓުގެ ތެރޭގައި ދެއްކި ދެކާޑާއެކު އެތްލެޓިކޯ މެޗު ނިންމާލަން ޖެހުނީ 10 ކުޅުންތެރިންނާއެކުއެވެ.

Advertisement

މިއީ 1987-1988 ވަނަ އަހަރުގެ ސީޒަންގެ ފަހު ލީގުގެ ފުރަތަމަ ހަ މެޗުން ރެއާލް މޮޅުވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މިމޮޅާއެކު 18 ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެން ރެއާލް އެއްވަނާގައި އޮތީ ދެވަނާގައި އޮތް ބާސެލޯނާއަށްވިރެ ދެ ޕޮއިންޓް ފަރަޤަކާއެކުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް