ކ. މާލެ
|
18 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 19:10
އާސެނަލް އާއި ބްރެންޓްފޯޑް
އާސެނަލް އާއި ބްރެންޓްފޯޑް
ޕްރިމިއަރ ލީގު
ޕްރިމިއަރ ލީގު
ބްރެންޓްފޯޑް ބަލިކޮށް އާސެނަލް އެއްވަނައަށް
 
އާސެނަލް މޮޅުވީ 3-0ން

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ބްރެންޓްފޯޑް ބަލިކޮށް، އާސެނަލް ތާވަލުގެ އެއްވަނައަށް ޖެހިލައިފިއެވެ.

ބްރެންޓްފޯޑްގެ ދަނޑުގައި އާދީއްތަ ދުވަހު ކުޅުނު މި މެޗު އާސެނަލް ކާމިޔާބުކުރީ 3-0ންނެވެ. ފުރަތަމަ ހާފުގެ 17 ވަނަ މިނެޓުގައި އާސެނަލްއަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ވިލިއަމް ސަލީބާއެވެ. އޭގެ ފަހުން، 28 ވަނަ މިނެޓުގައި ގެބްރިއަލް ޖީސޫސް ވަނީ ލަނޑެއްޖަހާ އާސެނަލްއަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދީފައެވެ. އާސެނަލްގެ ތިންވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ދެވަނަ ހާފުގައެވެ. މެޗުގެ 49 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމުގެ ފަހު ލަނޑު ޖެހީ ފަބިއޯ ވިއޭރާއެވެ.

Advertisement

މި ނަތީޖާއާއި އެކު އާސެނަލް އެއްވަނައަށް ޖެހިލީ ހަތް މެޗުން 18 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. ދެވަނާގައި އޮތް މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އާއި ޓޮޓެންހަމްއަށްވެސް ލިބެނީ 17 ޕޮއިންޓެވެ. ސިޓީ ކުރީގައި އޮތީ ފައިދާ ގޯލުންނެވެ. ހަތަރުވަނާގައި އޮތް ބްރައިޓަންއަށް ލިބެނީ ހަ މެޗުން 13 ޕޮއިންޓެވެ. މި މެޗުން ބަލިވި ބްރެންޓްފޯޑް ތާވަލުގެ ނުވަ ވަނައިގައި އޮތީ ނުވަ ޕޮއިންޓާއި އެކުގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މިނެޓު ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް