ކ. މާލެ
|
15 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 18:13
ޕިކްނިކް އައިލެންޑް ކުޑަގިރި
ޕިކްނިކް އައިލެންޑް ކުޑަގިރި
ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕޮރޭޝަން
ޕިކްނިކް އައިލެންޑް
ޕިކްނިކް އައިލެންޑް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ހުޅުވަނީ
 
އެ މަސައްކަތުގެ އަގަކީ 41.4 މިލިއަން ރުފިޔާ
 
ޕިކްނިކް އައިލެންޑެއް ގާއިމްކޮށްދެއްވުމަކީ ރައީސްގެ ވައުދުފުޅެއް

މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ކ. ކުޑަގިރި ފަޅުގައި ތަރައްގީކުރަމުންދާ ޕިކްނިކް އައިލެންޑް ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަން ރައީސް އޮފީހުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުޙައްމަދު ވިދާޅުވީ, މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުޑަގިރި ހުޅުވުމުގެ އުންމީދު ވަރަށް ބޮޑުކަމަށެވެ. އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާއި ނައިބު ރައީސް ފައިޞަލް ނަސީމްވެސް ކުޑަގިރީގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންދާ ގޮތް ވަރަށް ގާތުން ބައްލަވަމުން ގެންދަވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ ކުރިން ސަރުކާރުން ކުރިން މަސައްކަތްކޮށްފައި ވަނީ މި އަހަރުގެ ޖުލައި 26 ވަނަ ދުވަހު ކުޑަގިރި ހުޅުވުމަށެވެ. ސަރުކާރުން ބުނީ ކުޑަގިރި ހުޅުވުން ފަސްކުރީ އެ ރަށް ފެހިކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ރަށުގައި ވަސީލަތްތައް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިމިފައި ނުވާތީކަމަށެވެ. ކުޑަގިރީގެ ފަޅު ހިއްކައިގެން ޕިކްނިކް އައިލެންޑް ތަރައްގީކުރަން ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ 150 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާގޮތަށެވެ. އެ މަސައްކަތުގެ އަގަކީ 41.4 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. ކުޑަގިރިފަޅުން 8 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކައި 397.27 މީޓަރުގެ ބޮޑު ހިލައިގެ ބްރޭކްވޯޓަރއަކާއި، 428.32 މީޓަރުގެ ބޮޑު ހިލައިގެ ގްރޮއިންސް ވަނީ އަޅާފައެވެ.

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ދަތުރު ދިއުމަށް ޕިކްނިކް އައިލެންޑެއް ގާއިމްކޮށްދެއްވުމަކީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ރިޔާސީ ވައުދެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް