ކ. މާލެ
|
15 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 11:28
ނިއު ޔޯކުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ރޯޑްޝޯގެ ތެރެއިން
ނިއު ޔޯކުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ރޯޑްޝޯގެ ތެރެއިން
ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް
ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރުން
އެމެރިކާ އާއި ކެނެޑާގައި މަތީ ފަންތީގެ ރޯޑް ޝޯތަކެއް!
 
މި ރޯޑްޝޯ ތަކުގައި ރާއްޖޭގެ ޕްރޮޑަކްޓުތައް އިޝްތިހާރުކުރާނެ

އުތުރު އެމެރިކާ މާކެޓުގައި ރާއްޖޭގެ މަގުބޫލުކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން މި މާކެޓަށް އަމާޒުކޮށްގެން މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގް އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) އިން ހާއްސަ ރޯޑްޝޯ ސިލްސިލާއެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފިއެވެ.

މި ސިލްސިލާގެ ފުރަތަމަ ރޯޑްޝޯ ބާއްވާފައިވަނީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު އެމެރިކާގެ ލޮސް އެންޖެލިސްގައެވެ. އަދި ސެޕްޓެމްބަރު 14 މަނަދުވަހު ދެވަނަ ރޯޑްޝޯ ނިއު ޔޯކް ސިޓީގައި ބާއްވާފައިވާއިރު، ސެޕްޓެމްބަރު 15 ވަނަ ދުވަހު މި ސިލްސިލާގެ އެންމެ ފަހު ރޯޑްޝޯ ބާއްވާނީ ކެނެޑާގެ ޓޮރޮންޓޯގައެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީން ބުނީ މި ރޯޑްޝޯތަކަކީ އެމެރިކާ އަދި ކެނެޑާގެ ޓްރެވަލް ޓްރޭޑާ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް، ފަތުރުވެރިކަމުގެ އުޖާލާ މަންޒިލެއްގެގޮތުގައި ރާއްޖެ އިސްތިހާރުކޮށް، ރާއްޖެއާ ބެހޭގޮތުން އެ ފަރާތްތައް އަހުލުވެރިކޮށް، މި މާކެޓުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އިތުރުކުރުމުގެ މަގުސަދުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ހަރަކާތެއް ކަމަށެވެ.

މި ރޯޑްޝޯތަކުގައި ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އިންޑަސްޓްރީއިން ޖުމުލަ 11 ކުންފުންޏަކުން ބައިވެރިވެއެވެ. މި ކުންފުނިތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ރިސޯޓްތަކާއި ޓުއަރ އޮޕަރޭޓަރުންނާއި އިންޑަސްޓްރީގެ ތަޖުރިބާކާރުން ބައިވެރިވެއެވެ. ރޯޑްޝޯތަކުގައި ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ކަމަށްވާ ރިސޯޓް، ހޮޓަލް، ގެސްޓްހައުސް އަދި ލިވަބޯޑްތައް އިތުރަށް އިޝްތިހާރުކޮށް، ގުދުރަތީ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ޖަޒީރާ ރަށްތައް އުފެދިފައިވާ ގޮތާއި، ރާއްޖެއިން ލިބޭ ތަފާތު ފޯރިގަދަ ތަޖުރިބާތައް އެމްއެމްޕީއާރުސީ އާއި އިންޑަސްޓްރީ ޕާޓްނަރުން މާކެޓްކުރަމުންދެއެވެ.

އެމެރިކާ މާކެޓުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބްރޭންޑްގެ މަގުބޫލުކަން ދަމަހައްޓާ ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ސަބަބުން އެމެރިކާއަކީ ދިވެހިރާއްޖެއާ ދުރު މަންޒިލެއްކަމުގައިވިޔަސް އެތައް ހާސް ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރަމުން އަންނަ މުހިންމު މާކެޓެވެ. މި އަހަރު ސެޕްޓެމްބަރ 7 ގެ ނިޔަލަށް އުތުރު އެމެރިކާއިން 52,168 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އެމެރިކާއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް 6 ވަނަ އެންމެ ބޮޑު މާކެޓެއެވެ. އޮގަސްޓް 13 ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖެއަށް މި އަހަރުގެ އެއް މިލިޔަންވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ ވަނީ ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް