ކ. މާލެ
|
14 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ބުދަ 11:15
ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް
ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް
ރޮއިޓާސް
ރަޝިއާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ރަޝިއާއިން ހިފާފައިވާ ބައެއް ސަރަހައްދުތައް ޔޫކްރެއިނުން އަލުން ހޯދައިފި
 
ރަޝިއާ އިން ވަނީ ޔޫކްރެއިންގެ ރައްޔިތުންނަށް ރަޝިއާގެ ރައްޔިތުކަން ދޭން ފަށާފައި
 
4000 އަކަކިލޯމީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއް ޔޫކްރެއިނުން ވަނީ އަލުން ހޯދާފައި

ރަޝިއާއިން ހިފާފައިވާ ބައެއް ސަރަހައްދުތައް ޔޫކްރެއިނުން އަލުން ހޯދައިފިއެވެ.

ޔޫކްރެއިނުން ވަނީ ރަޝިއާއިން ހިފާފައިވާ 4000 އަކަކިލޯމީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއް އަލުން ހޯދަފައެވެ. އަދި އިތުރު 4000 އަކަކިލޯމީޓަރުގެ ސަރަހައްދު އަނބުރާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެ ގައުމުން ކުރަމުންދާ ކަމަށް އަންގާރަ ދުވަހު ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑޮމިރް ޒެލެންސްކީ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން މި ހިނގާ ސެޕްޓެމްބަރު މަސް ފެށުނު ފަހުން މިހާތަނަށް ޔޫކްރެއިން ސިފައިން ވަނީ ރަޝިއާގެ ބާރުގެ ދަށުގައި އޮތް ޔޫކްރެއިންގެ ސަރަހައްދުތަކުގެ ތެރެއިން 6000 އަކަކިލޯމީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއް ޔޫކްރެއިން ސިފައިންގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައެވެ. ޔޫކްރެއިންގެ އަސްކަރީ ފައުޖުތަކުން ދަނީ ރަޝިއާއިން ހިފާފައިވާ އިތުރު ސަރަހައްދުތައް ހޯދުމަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިނަށް އަރައިގަތީ މިދިޔަ ފެެބްރުއަރީ މަހު ކަމަށް ވާއިރު އެ ދެ ގައުމުގެ ހަނގުރާމައިގައި ރަޝިއާއަށް ފުރަތަމަ މާބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ނުލިބުނު ނަމަވެސް ފަހުން އިރުމަތީ ޔޫކްރެއިންގެ ބޮޑުބައެއް ރަޝިއާއިން ވަނީ ހިފާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ރަޝިއާ އިން ވަނީ ޔޫކްރެއިންގެ ރައްޔިތުންނަށް ރަޝިއާގެ ރައްޔިތުކަން ދޭން ފަށާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް