ކ. މާލެ
|
13 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 07:22
ރަޝިއާއިން މިސައިލް ހަމަލާދީފައިވާ ސަރަހައްދެއް
ރަޝިއާއިން މިސައިލް ހަމަލާދީފައިވާ ސަރަހައްދެއް
ރޮއިޓާރސް
ރަޝިއާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ރަޝިއާގެ ބާރުގެ ދަށުގައި އޮތް ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ޔޫކްރެއިނުން ހިފައިފި
 
6،000 ސްކޮއަރ ކިލޯމީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއް ޔޫކްރެއިނުން ވަނީ ހިފާފައި

ރަޝިއާގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައި އޮތް ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ޔޫކްރެއިނުން ހިފާފައިވާކަމަށް ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑޮމީރް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޒެލެންސްކީ މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ހަނގުރާމައާ ގުޅޭގޮތުން ހޯމަ ދުވަހު ދެއްވި ވީޑިއޯ ބަޔާނެއްގައެވެ. ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ މި މަސް ފެށުނީއްސުރެ ޔޫކްރެއިނުން ބަދަލުގައި ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން މިހާތަނަށް އައިއިރު އެގައުމުގެ 6،000 ސްކޮއަރ ކިލޯމީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއް ހިފާފައިވާކަމަށެވެ.

ރަޝިއާއާ ޔޫކްރެއިނާ ދެމެދުގައި އަދިވެސް ހަނގުރާމަ ކުރިއަށްދާއިރު ރަޝިއާއިން ހިފާފައިވާ ޔޫކްރެރިންގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ރަޝިއާ ސިފައިން ވަނީ ފައިބާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރަޝިއާ ސިފައިން އަދިވެސް ދަނީ ޔޫކްރެއިންގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ހަމަލާދެމުންނެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އާންމުންނަށް އަމާޒުކޮށް އެކި އިމާރާތްތަކަށާއި، ހޮސްޕިޓަލުތަކަށާއި، ސްކޫލް އަދި މިނޫންވެސް ގިނަ ތަންތަނަކަށް ރަޝިއާއިން ދަނީ ހަމަލާދެމުންނެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ރަޝިއާއިން ދިން ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ޔޫކްރެއިންގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކުން ކަރަންޓު ކެނޑި، ފެނުގެ ޚިދުމަތްވެސް ވަނީ މެދުކެނޑިފައެވެ. އަދި މި ހަމަލާތަކުގައި ޔޫކްރެއިންގެ ރައްޔިތަކު މަރުވެފައިވާކަމަށް ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
67%
0%
33%
0%
0%
ކޮމެންޓް