ކ. މާލެ
|
11 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 07:10
ރަޝިއާގެ މިލިޓަރީ އުޅަނދުތައް ޚާރްކީވްއާ ދިމާލަށް ދަތުރުކުރަނީ
ރަޝިއާގެ މިލިޓަރީ އުޅަނދުތައް ޚާރްކީވްއާ ދިމާލަށް ދަތުރުކުރަނީ
އެންބީސީ
ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ޔޫކްރެއިންގެ އިރުމަތީ ދެ ސަރަހައްދަކުން ރަޝިއާ ސިފައިން ފައިބައިފި
 
ރަޝިއާ ސިފައިން ބޭލުވުމަށް 3 ދުވަހުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގާފައިވޭ

ޔޫކްރެއިންގެ އިރުމަތީ ދެ ސަރަހައްދަކުން ރަޝިއާގެ ސިފައިން ފައިބައިފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ރަޝިއާއިން ވަނީ ޔޫކްރެއިންގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ބަލަކްލީޔާއިންނާއި އިޒްޔުމްއިން އެގައުމުގެ ސިފައިން ފައިބާނެކަން އިއުލާނުކޮށްފައެވެ.

މި ދެ ސިޓީން ރަޝިއާގެ ސިފައިން ބާލުވަން އެގައުމުން ނިންމާފައިވަނީ ޔޫކްރެއިންގެ އިރުމަތީގައި އޮންނަ ޑޮމްބާސް ދޫކޮށްލުމަށް ނިންމާފައިވާތީއެވެ. އަދި އެ ސަރަހައްދުތަކުގައި ތިބި ސިފައިން އެއް ތަނަކަށް ޖަމާކުރުމަށެވެ. ރަޝިއާގެ ސިފައިން އެ ދެ ސަރަހައްދުން ބޭލުވުމަށް 3 ދުވަހުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް އެ ގައުމުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ބަލަކްލީޔާއިންނާއި އިޒްޔުމްއިން ރަޝިއާގެ ސިފައިން ފައިބާނެކަން ރަޝިއާއިން އިއުލާނުކުރުމުގެ ކުރިން ޔޫކްރެއިނުން ވަނީ ބަލަކްލީޔާ ޔޫކްރެއިނުން ހިފާފައިވާކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
20%
0%
40%
20%
0%
20%
ކޮމެންޓް