ކ. މާލެ
|
10 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 05:22
ހިޔާ ފްލެޓް
ހިޔާ ފްލެޓް
އަމްނާ އިމާދު
ހިޔާ ފްލެޓް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
ސެޕްޓެމްބަރ 29ގެ ކުރިން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިނުކުރާނަމަ ހިޔާ ފްލެޓް އަތުލަނީ
 
މިހާތަނަށް ފްލެޓް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިނުވާ 40 މީހެއްވޭ
 
ފުލެޓު އެގްރީމަންޓްގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކަންކަން ނިންމުމަށް ވަރަށްގިނަ ދުވަސްތަކެއް ދެވިފައިވޭ

ސެޕްޓެމްބަރ 29 ގެ ނިޔަލަށް އެގްރީމަންޓްގައި ސޮއިނުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ފުލެޓު ލިބުމަށް ހޮވިފައިވާ ހޮވުން ބާތިލްވާނެކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ބުނެފިއެވެ.

ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ފުލެޓު ލިބުނުފަރާތްތަކަށް އެގްރީމަންޓް ކުރުމަށް ދެވުނު މުއްދަތުގައި އެގްރީމަންޓްގައި ސޮއިކުރުމަށް ހާޒިރުވެފައިނުވާ ފަރާތްތަކަށް އިތުރު ފުރުޞަތު ދިނުމާގުޅޭ ގޮތުން މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައި ވަނީ ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ޢިމާރާތް ކޮށްފައިވާ 6720 ފުލެޓު ލިބުމަށް ހޮވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ފުލެޓު އެގްރީމަންޓްގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކަންކަން ނިންމުމަށް ވަރަށްގިނަ ދުވަސްތަކެއް ދެވިފައިވާކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މިހާތަނަށް އެޗް.ޑި.ސީ އާއެކު ފުލެޓު އެގްރީމަންޓްގައި ސޮއިކޮށްފައިނުވާ ފަރާތްތަކަށް އިތުރު ފުރުޞަތެއް ދޭކަމަށެވެ.

Advertisement

އިއުލާނުގައި މިހާތަނަށް ފްލެޓް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިނުވާ 40 މީހެއްގެ ނަން ވަނީ ހިމަނާފައެވެ. އަދި އެފަރާތްތަކުން ސެޕްޓެމްބަރ 29ގެ ކުރިން ސޮއިކުރުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

ހިޔާ ފްލެޓްގައި މީހުން އުޅެން ފެށިތާ މިހާރު ވަނީ އެއް އަހަރު ވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް