ކ. މާލެ
|
8 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 14:29
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ޔޫތު މިނިސްޓްރީ
ޔޫތު މިނިސްޓްރީ
3 ރަށެއްގައި ކުޅިވަރު ކުޅޭނެ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާއެކު ސޮއިކޮށްފި
 
ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާއި ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ބ.ގޮއިދޫ، ދ.ހުޅުދެލި އަދި ގދ.ތިނަދޫގައި ކުޅިވަރު ކުޅޭނެ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުމަށް

ތިން ރަށެއްގައި ކުޅިވަރު ކުޅޭނެ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާއެކު ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

ޔޫތު މިނިސްޓްރީގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާއި ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ބ.ގޮއިދޫ، ދ.ހުޅުދެލި އަދި ގދ.ތިނަދޫގައި ކުޅިވަރު ކުޅޭނެ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުމަށެވެ.

އެގޮތުން ބ.ގޮއިދޫގައި ސްކޭޓް ޕާކެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ބްރަދަރސް މޯލް ކޮންޕެނީއާއެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓް ބްރަދަރސް މޯލް އާއި ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 1،456،175 ރުފިޔާއަށް، 75 ދުވަސް ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމަން ޖެހޭ ގޮތަށެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި ބްރަދަރސް މޯލްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އިލްޔާސް އިބްރާހިމްއެވެ.

ދެވަނަ އެއްބަސްވުމަކީ ނެގާއި އިންވެސްޓްމަންޓާއެކު ދ.ހުޅުދެލީގައި ފުޓްސަލް ދަނޑެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް ސޮއިކުރެވުނު އެއްބަސްވުމެއެވެ. ނެގާއި އިންވެސްޓްމަންޓަށް މި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 1،515،383.43 ރުފިޔާއަށް 50 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމަން ޖެހޭ ގޮތަށެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި ނެގާއި އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އިސްމާއިލް ލަތީފްއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ގދ.ތިނަދޫގައި ހޭންޑްބޯލް ކޯޓެއް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޑީއެމްއެން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ. މި މަސައްކަތް ޑީއެމްއެން ކޮމްޕެނީ އާއި ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 1،278،812.70 ރުފިޔާއަށް، 40 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމަން ޖެހޭގޮތަށެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި ޑީއެމްއެން ކޮމްޕެނީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަޙުމަދު މުސްތަޝިން ނިޔާޒްއެވެ.

މި ތިން އެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ، ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާސިހް ރަޝީދުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް