ކ. މާލެ
|
7 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ބުދަ 14:19
ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލެޑްމިއަރ ޕުޓިން އަދި ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގ
ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލެޑްމިއަރ ޕުޓިން އަދި ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގ
އޭއެފްޕީީ/ޝިންވާ
ރަޝިއާ-ޗައިނާ ގުޅުން
ރަޝިއާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ ފެށި ފަހުން ޕުޓިންއާއި ޝީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން އަންނަ ހަފްތާގައި
 
ހަނގުރާމަ ފެށުނު ފަހުންވެސް ދެ ޤައުމުން އަންނަނީ ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވަމުން
 
ޝަންހާއީ ކޯޕަރޭޝަން އޮގަނައިޒޭޝަން (އެސްސީއޯ) ސަމިޓު އަންނަ ހަފްތާގައި ބާއްވާ

ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕުޓިންއާއި ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން އަންނަ ހަފްތާގައި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

ރަޝިއާގެ ދައުލަތުގެ މީޑިއާއާ ޙަވާލާދީ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެ ދެ ރައީސުން ބައްދަލު ކުރައްވަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ ހަފްތާގައި އުޒްބެކިސްތާނުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސަމިޓެއްގެ ތެރެއިންނެވެ.

ޝަންހާއީ ކޯޕަރޭޝަން އޮގަނައިޒޭޝަން (އެސްސީއޯ) ސަމިޓު އަންނަ ހަފްތާގައި ބާއްވާއިރު، މިއީ ރަޝިއާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ ފެށުނު ފަހުން ޕުޓިންއާއި ޝީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމަށް ވާނެ ކަމަށް ބޭރުގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓު ކުރެއެވެ. އެގޮތުން ހަނގުރާމަ ފެށުނު ފަހުންވެސް ދެ ޤައުމުން އަންނަނީ ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވަމުންނެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މި ދަތުރުފުޅަކީ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމަށްފަހު ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން ޤައުމުން ބޭރަށް ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅުކަމަށްވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

މި ދަތުރުފުޅުގެ ސަބަބުން ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި އޮތް ގާތް ގުޅުން ދޭހަވެގެންދާކަމަށްވެސް ބޭރުގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓު ކުރެއެވެ.

ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައިވެސް މޮސްކޯއާއި ބެއިޖިންގ އިން ވަނީ ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވާފައެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ހުޅަނގުގެ ޤައުމުތަކާއެކު އޮންނަ ނުތަނަވަސްކަމުގެ ތެރެއިން ރަޝިއާއާއި ޗައިނާގެ ގުޅުން ވަނީ އިތުރަށް ބަދަހިވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް