ކ. މާލެ
|
4 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 07:39
ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ސްޕެނިޝް ލީގު
ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑުން އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް މޮޅުވިޔަ ނުދީ ހިފަހައްޓައިފި
 
ސޮސިއެޑާޑުގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު ނިމުނީ 1-1 އިން އެއްވަރުވެގެން

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް އެއްވަރުވެއްޖެއެވެ.

ސޮސިއެޑާޑުގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު ނިމުނީ 1-1 އިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ. މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ނެގީ ވެސް އެތުލެޓިކޯއިންނެވެ. މެޗުގެ ފަސް ވަނަ މިނެޓުގައި އެތުލެޓިކޯއަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ އަލްވާރޯ މޮރާޓާއެވެ. އެ ލަނޑަށްފަހު ވެސް އެތުލެޓިކޯއިން ވަނީ އިތުރު ލަނޑު ޖެހުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ. މެޗުގެ 29 ވަނަ މިނެޓުގައި މޮރާޓާ އިތުރު ލަނޑެއް ޖެހި ނަމަވެސް، ވީއޭއާރުން ނިންމީ ލަނޑު ބަަލައިނުގަތުމަށެވެ.

Advertisement

ދެ ވަނަ ހާފަށް ނިކުމެ ސޮސިއެޑާޑުން ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައި ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ޖަހައިދިނީ މި ސީޒަންގައި ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އަންނަ އުމަރު ޞާދިގުއެވެ. އޭނާ މި ލަނޑު ޖެހީ މުހައްމަދު އަލީ ޗޯ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައެވެ.

މެޗު އެއްވަރުވުމުން އެތުލެޓިކޯ އޮތީ ތާވަލްގެ ހަ ވަނަ މަގާމުގައެވެ. އެއީ ލީގުގައި މިހާތަނަށް ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުން ލިބުނު ހަތް ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ސޮސިއެޑާޑް އޮތީ ހަތް ޕޮއިންޓާއެކު އަށް ވަނަ މަގާމުގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް