ކ. މާލެ
|
29 އޯގަސްޓް 2022 | ހޯމަ 23:02
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް
އިކޯޓޫރިޒަމް
އިކޯޓޫރިޒަމް ކުރިއަރުވަން އިސްކަމެއް ދެން: މިނިސްޓަރ މައުސޫމް
 
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން މިސްރާބު ޖަހާފައިވަނީ ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ފަތުރުވެރިކަމަށް
 
ރާއްޖޭގެ ގުދުރަތީ ރީތިކަމާ ގުޅުވައިގެން ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުން މުހިންމު

ރާއްޖޭގެ ގުދުރަތީ ރީތިކަމަށް ބިނާކޮށް އިކޯ ޓޫރިޒަމްގެ ކޮންޕޯނަންޓް ކުރިއަރުވަން އަދިވެސް ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދެއްވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ޑރ. މައުސޫމް ވިދާޅުވީ ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމަށް އަންނަ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައާއި، ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަގުބޫލު މަންޒިލުގެ ގޮތުގައިވެސް ރާއްޖެ ދެ ފަހަރަށް ހޮވާލެވިފައިވާއިރު، ދުނިޔޭގެ ވާދަވެރިކަމަށް ލޯ ހުޅުވައިގެން ތިބެ ރާއްޖޭގެ ޕްރޮޑަކްޓު ތަރައްގީކުރުމަކީ ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑު އަހައްމިއްޔަތު ކަމެއް ދޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ ގުދުރަތީ ރީތިކަމުގެ ފައިދާ އިތުރަށް ނެގުމުގެ ގޮތުން މިކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ފަތުރުވެރިކަން ސިންދަފާތު ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން އަދިވެސް އެންމެ މުހިންމު އިސްކަމެއް ދެނީ އިކޯ ޓޫރިޒަމަށް ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ފަތުރުވެރިކަމަކާއި ދިމާލަށް ރާއްޖެއިން މިސްރާބު ޖަހާފައިވާއިރު، އިކޯޓޫރިޒަމަކީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ކޮންސެޕްޓާވެސް ގުޅޭ ފަތުރުވެރިކަމެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރިއަށްގެންދަންޖެހޭ ބައެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކަލްޗަރަލް ޓޫރިޒަމާއި، އަދިވެސް މިނޫން ކޮމްޕޯނަންޓްތަކަށް ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދީގެން ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއަރުވަން މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި