ކ. މާލެ
|
29 އޯގަސްޓް 2022 | ހޯމަ 07:39
ވެލިދޫއާއި އޭދަފުށި ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ވެލިދޫއާއި އޭދަފުށި ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ހިންނަވަރު ފުޓްބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް
އޭދަފުށްޓާއި ވެލިދޫ އެއްވަރު
 
ހޯމަ ދުވަހު ވާދަކުރާނީ ބަޒޫކާއާއި ހިންނަވަރު

ހިންނަވަރުގައި ކުރިއަށްދާ ހިންނަވަރު ފުޓްބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ކްލަބް އޭދަފުށްޓާއި ވެލިދޫ އެއްވަރުވެއްޖެއެވެ.

ވެލިދޫ ސްޕޯރޓްސް ކްލަބާ އޭދަފުށި ވާދަކުރި މެޗު އެއްވަރުވީ 1-1 ނެވެ. ކްލަބް އޭދަފުށީގެ ލަނޑު ޖެހީ އިޝާން އިބްރާހީމް (ސައްޓު) އެވެ. ވެލިދޫ ޓީމްގެ ލަނޑު ޖެހީ ސާއިމް މުޙައްމަދެވެ. މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކީ ވެލިދޫ ޓީމްގެ ކީޕަރު އަލީ ނާޖިހުއެވެ. މުބާރާތުގައި ކްލަބް އޭދަފުށި ވަނީ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ހިންނަވަރު އަތުން ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދާފައެވެ. ވެލިދޫ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބަޒޫކާ ސްޕޯރޓްސް ކްލަބާ ވާދަކޮށްވެސްވީ އެއްވަރެވެ.

Advertisement

މުބާރާތުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުޅުނު މެޗު ބަޒޫކާ ސްޕޯރޓްސް ކްލަބާ ވާދަކޮށް 7-0 ން ކާމިޔާބުކުރީ ނައިފަރު ޗެލްސީއެވެ. މުބާރާތުގައި ހޯމަ ދުވަހު ވާދަކުރާނީ ހިންނަވަރު ސްޕޯރޓްސް ކްލަބާއި ބަޒޫކާ ސްޕޯރޓްސް ކްލަބެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް