ކ. މާލެ
|
25 އޯގަސްޓް 2022 | ބުރާސްފަތި 14:54
ނިއު ނޯމަލްގައި މީރާއިން މަސައްކަތް ކުރި ގޮތް
ނިއު ނޯމަލްގައި މީރާއިން މަސައްކަތް ކުރި ގޮތް
ރާއްޖެއެމްވީ
މީރާގެ ތަފާސްހިސާބު
ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނުލިބި ހުރި ފައިސާއިން މީރާއަށް ހޯދުނީ 480 މިލިއަން ރުފިޔާ
 
ޖީއެސްޓީގެ ގޮތުގައި 1.9 ބިލިއަން ރުފިޔާ ނުލިބި ވޭ

މި އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނުލިބި ހުރި ފައިސާ އިން މީރާ އަށް ހޯދުނީ 480 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

މީރާ އިން އާންމުކުރި މި އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން ޓެކްސް އާއި ކުލީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް 15 ބިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ނުލިބިއެވެ. ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން، އެންމެ ބޮޑު އަދަދެއް ނުލިބި ހުރީ ރިސޯޓު ކުލީގެ ބައިންނެވެ. އެއީ 9.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކުލީގެ ގޮތުގައި 2.9 ބިލިއަން ރުފިޔާ އާއި ޖޫރިމަނާގެ 6.4 ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

ޖީއެސްޓީގެ ގޮތުގައި 1.9 ބިލިއަން ރުފިޔާ އާއި އެސްއޯއީތަކުން ޓެކްސް އާއި އެހެނިހެން އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާ އާއި ޓީޖީއެސްޓީގެ ގޮތުގައި ނުލިބިވާ 790 މިލިއަން ރުފިޔާ އާއި އިންކަމް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނުލިބި ހުރި 318 މިލިއަން ރުފިޔާ ވެސް ހިމެނެއެވެ. އަދި އެހެނިހެން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި 2.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ނުލިބި ވެއެވެ.

އިންކަމް ޓެކްސް އާއި ޓީޖީއެސްޓީ އާއި ޖީއެސްޓީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ޓެކްސް ދައްކާ 70،000ށް ވުރެ ގިނަ ފަރާތް ހިމެނެއެވެ. ޖުލައި 2022ގައި މީރާއަށް 2.65 ބިލިއަން ރުފިޔާ ބަލައިގަނެފައިވާކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެއެވެ.

މީރާއިން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި، ޖުލައި 2021ގައި ލިބުނު އާމްދަނީއާ އަޅައިބަލާއިރު ޖުލައި 2022ގައި ލިބިފައިވާ އާމްދަނީ އިތުރުވުމުގެ މައިގަނޑު އެއް ސަބަބަކީ އިންކަމް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ އާމްދަނީ އިތުވެފައިވުމެވެ. މީގެ ސަބަބަކީ އިންކަމް ޓެކްސްގެ ފުރަތަމަ އިންޓަރިމް ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ސުންގަޑި މި އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު އައިސްފައިވުން ކަމުގައި މީރާއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ. މި ސުންގަޑި ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު އައިސްފައިވަނީ އޮގަސްޓު މަހުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް