ކ. މާލެ
|
24 އޯގަސްޓް 2022 | ބުދަ 18:59
ސުހައިލް އަހުމަދު
ސުހައިލް އަހުމަދު
ރާއްޖެއެމްވީ
އެޗްޑީސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ
އެޗްޑީސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ސުހައިލް، މަގާމުން ރިޓަޔަރ ކުރައްވައިފި
 
ސުހައިލް އެޗްޑީސީއާ ގުޅިވަޑައިގަތީ 2001 ވަނަ އަހަރު

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުން ސުހައިލް އަހުމަދު ރިޓަޔަރކުރައްވައިފިއެވެ.

ސުހައިލް އެޗްޑީސީއާ ގުޅިވަޑައިގަތީ 2001 ވަނަ އަހަރު، ހުޅުމާލޭގެ ބިންހިއްކުމާއި ތަރައްގީގެ މަސައްކަތްތަކަށް ވަކި އިދާރާއެއް އުފެދުމާއެކުއެވެ. އޭނާ ވަނީ މިވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި އެޗްޑީސީއަށް ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައެވެ. އެގޮތުން ހުޅުމާލޭގައި 200 އާއިލާ އެންމެ ފުރަތަމަ އާބާދުވީއިރުވެސް ސުހައިލް ދިޔައީ އެޗްޑީސީގައި މަސައްކަތްކުރައްވަމުންނެވެ.

މީގެއިތުރުން އޭނާއަކީ، ހުޅުމާލޭގައި މީހުން ވަޒަންވެރިވަމުންދިޔައިރު ރައްޔިތުންނަށް އިތުރު ބޯހިޔާވަހިކަން ބޭނުންވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި، ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހި ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގަތް ބޭފުޅެކެވެ.

Advertisement

ބިޔޯންޑް ހުޅުމާލޭގެ ނަމުގައި އަތޮޅުތަކަށްވެސް އެޗްޑީސީގެ ތަޖުރިބާ ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތްވެސް އޭނާ ވަނީ ފައްޓަވާފައެވެ. ސަރުކާރުގެ އެންމެ ބޮޑު އެސްއޯއީއަކަށް އެޗްޑީސީ ވީއިރު ސުހައިލަކީ ފާއިތުވެދިޔަ 4 ވެރިކަމުގައިވެސް އެޗްޑީސީގެ އިސް މަޤާމުތަކެއް ފުރުއްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

ސުހައިލް މަގާމުން ރިޓަޔަރކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން އެޗްޑީސީން ވަނީ، އޭނާ ކޮށްދެއްވާފައިވާ ޚިދުމަތްތައް ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު ދަންނަވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް