ކ. މާލެ
|
24 އޯގަސްޓް 2022 | ބުދަ 14:50
ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ
ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ
މިހާރު
ދީމާ ތަމްރީނު ހޯދަން ފްރާންސަށް
ދީމާ މިމަހު ފްރާންސަށް ފުރާނެ
 
ރަފާއާއި އެހެން ކުޅުންތެރިން ދާނީ ކްރޮއޭޝިޔާއަށް

ސްކޮލަރޝިޕްގައި ރާއްޖޭގެ އެއްވަނަ ޓޭބަލް ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާ ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ ފްރާންސަށް މިމަހު ފުރާނެއެވެ.

ކިޔެވުންވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ދީމާ ތަމްރީނު ހޯދުމަށް ފްރާންސަށް ފުރާ ދުވަސް ޔަޤީން ނުވި ނަމަވެސް ވިސާގެ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިމަހު 28 ގެ ކުރިން ދީމާ ފްރާންސަށް ދާންޖެހޭކަމަށް ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއެޝަންގެ ނައިބުރައީސް އިބްރާހީމް ޝިއުރީ ވިދާޅުވިއެވެ. ދީމާ ފްރާންސްގައި ދެ އަހަރު ތަމްރީނު ހޯދާނެއެވެ. ދީމާ ވަނީ މީގެކުރިންވެސް ރައްޖެއިން ބޭރުގައި ތަމްރީނު ހޯދާފައެވެ. ސްރީލަންކާއާއި ތައިލެންޑްގައިވެސް ދީމާ ވަނީ ތަމްރީނު ހޯދާފައެވެ. އަދި އެދެ ޤައުމުގެ މުބާރާތްތަކުގައިވެސް ވާދަކޮށް ރަނގަޅު ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދިއެވެ. ދީމާއަކީ އިންޑިވިޖުއަލް އެންމެ ގިނަ މެޑަލް ރާއްޖެއަށް ހޯދައިދެމުން އަންނަ އެތްލީޓެވެ. ދީމާ ސްކޮލަރޝިޕްގައި ފްރާންސަށް ފުރާކަން ޔޫތް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފްވެސް މީގެކުރިން ވަނީ އިއުލާންކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement

ދީމާގެ އިތުރުން ރައްޖޭގެ ސީނިއަރ ޓީމްގައި ހިމެނޭ ޒުވާން އެހެން ބައެއް ކުޅުންތެރިން ކްރޮއޭޝިޔާއަށް ފުރަންވެސް އަންނަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. އެގޮތުން އައިޝަތު ރަފާ ނާޒިމްއާއި, ޝައްފާން އިސްމާއީލްއާއި, މުހައްމަދު ތާބިން ސުޖާއު ތަމްރީނު ހޯދާނީ ކްރޮއޭޝިޔާގައެވެ. އެކުޅުންތެރިންވެސް ވިސާގެ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި އެކުޅުންތެރިން ކްރޮއޭޝިޔާއަށް ދާނެއެވެ. ކްރޮއޭޝިޔާގައި އެކުޅުންތެރިން 6-12 މަހާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްގައި ތަމްރީނު ހޯދާނެކަމަށް ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަނުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

އަންހެން ޓީޓީ ޓީމްގެ އިތުރުން ފިިރިހެން ޓީމުންވެސް މިހާރު އަންނަނީ ކުރިއެރުން ހޯދަމުންނެވެ. ދެ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި އެޓީމުންވެސް މެޑަލް ހޯދާނެކަމަށް އެސޯސިއޭޝަނުން އުއްމީދުކުރެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
24 އޯގަސްޓް 2022 | ބުދަ 15:00
އަޖައިބެއް
މި ނޫން އެހެން ކުއްޖަކައް ސަރުކާރުން ޒައްރެއްގެ ހަރަދެއްވެސް ކޮއްނުލާ. ރަފާއަކީ ދީމާއަށް ވުރެން ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް މޮޅު ކުއްޖެއް. އެކަމަކު މީނައަށް ހުރިހާ ހަރަދެއް ހިލޭ.