ކ. މާލެ
|
22 އޯގަސްޓް 2022 | ހޯމަ 22:14
އިންގްލެންޑުގެ އަންހެނުންގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖަހައިދިން އެލެން ވައިޓް
އިންގްލެންޑުގެ އަންހެނުންގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖަހައިދިން އެލެން ވައިޓް
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ފުޓްބޯޅަ
އިންގްލެންޑުގެ އެލެން ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި
 
އެލެން ބުނީ އޭނާގެ ކެރިއަރުގައި ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ކުރިހާ ކާމިޔާބީތަކެއް ހާސިލްކުރެވިއްޖެކަމަށް
 
ކުޅުން ހުއްޓާލިކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާނުކުރީ ހޯމަ ދުވަހު

އިނނގިރޭސިވިލާތުގެ އަންހެނުންގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ކުޅެމުން އައި އެލެން ވައިޓް ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލައިފިއެވެ.

އުމުރުން 33 އަހަރުގެ ފޯވާޑް ފުޓްބޯޅަކުޅުން ހުއްޓާލިކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާނުކުރީ ހޯމަ ދުވަހުއެވެ. އެލެންއަކީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ގައުމީ އަންހެން ޓީމަށް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖަހައިދިން ކުޅުންތެރިޔާއެވެ. އެލެން އިންގްލެންޑުގެ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެންފެށީ 2010 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އޭގެ ފަހުން އޭނާ ވަނީ ކުޅުނު 113 މެޗުން 52 ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދީފައެވެ.

ފުޓްބޯޅަކުޅުން ހުއްޓާލުމަށްފަހު އެލެން ބުނީ އޭނާގެ ކެރިއަރުގައި ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ކުރިހާ ކާމިޔާބީތަކެއް ހާސިލްކުރެވިއްޖެ ކަމަށެވެ. އޭނާގެ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކަށްވެފައި އޮތީ ޔޫރަޕިއަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބު ކުރުމެވެ. އިންގްލެންޑުން ވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި އެމުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

އެލެން އިތުރަށް ބުނީ، އޭނާގެ ފަރާތުން ޓީމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްދެވިއްޖެކަމަށް އުންމީދުކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތީ އައު ޖީލުން ގައުމަށް ޚިދުމަތް ކޮށްދޭންވީ ވަގުތުކަން އެލެން ފާހަގަކުރިއެވެ. އަދި އިންގްލެންޑުގެ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުމަކީ ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ފަޚުރެއްކަމަށް އެލެން ބުންޏެވެ.

އެލެން ކުޅެމުންއައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކްލަބް، މެންޗެސްޓަރ ސިޓީންވެސް ވަނީ އޭނާ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލާފައިވާކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް