ކ. މާލެ
|
19 އޯގަސްޓް 2022 | ހުކުރު 21:16
ސިވިލް ސާވިސްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބައެއް މުވައްޒަފުން އިންޑިއަން ހައި ކޮމިޝަންގެ އިސްވެރިންނާއެކު
ސިވިލް ސާވިސްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބައެއް މުވައްޒަފުން އިންޑިއަން ހައި ކޮމިޝަންގެ އިސްވެރިންނާއެކު
އިންޑިއާ އެމްބަސީ
ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން
36 ސިވިލް ސާވަންޓުން ތަމްރީނަށް އިންޑިއާ އަށް ފުރަނީ
 
މި ގްރޫޕް އިންޑިއާއަށް ފުރާނީ މި މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު

ސިވިލް ސާވިސްގައި މަސައްކަތް ކުރާ އިތުރު މުވައްޒަފުންތަކެއް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް އިންޑިއާ އަށް ފުރާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

އިންޑިއާ ހައިކޮމިޝަނުން ބުނީ ތަމްރީނާއި ތަޖްރިބާ ހާސިލުކުރުމަށް ދިވެހި ސިވިލް ސާވަންޓުންގެ ގްރޫޕް އިންޑިއާއަށް ފުރާނީ މި މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށެވެ. "ޕްރޮގްރާމް އިން ފީލްޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ފޯ ސިވިލް ސަރވަންޓްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް" ގެ ނަމުގައި އިންޑިއާގެ "ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޯ ގުޑް ގަވަނަންސް" އިން އިންތިޒާމް ކުރާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްގެ މުއްދަތަކީ 11 ދުވަސް ކަމަށް ހައިކޮމިޝަނުން މައުލޫމާތު ދީފައި ވެއެވެ.

Advertisement

ޕްރޮގްރާމް އަމާޒުކޮށްފައި ވަނީ ސިވިލް ސާވިސްގެ އިސް ފަންތީގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށެވެ. އެގޮތުން ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުންނާއި ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިސް މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ޖުމްލަ 36 ފަރާތެއް މި ގްރޫޕްގައި ހިމެނެއެވެ.

އިންޑިއާގެ ނިއު ދިއްލީ އާއި މައިސޫރުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްގައި އިންޑިއާގެ ސިވިލް ސާވިސް އާއި ބެހޭގޮތުންނާއި، އިގްތިސާދީ، އިޖްތިމާއީ، އަދި އެކި އެކި ސިޔާސަތުތަކާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ސެޝަންތައް ހިމެނިގެންދާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް