ކ. މާލެ
|
18 އޯގަސްޓް 2022 | ބުރާސްފަތި 23:04
ޖޭވް އެންޑްރޮއިޑް ސްމާޓް ޓީވީ ލޯންޗުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ޖޭވް އެންޑްރޮއިޑް ސްމާޓް ޓީވީ ލޯންޗުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ޖޭވް އެންޑްރޮއިޑް ސްމާޓް ޓީވީ
ރެފްކޫލްއިން ޖޭވް އެންޑްރޮއިޑް ސްމާޓް ޓީވީ ބާޒާރަށް ނެރެފި
 
ބާޒާރަށް ނެރެފައިވަނީ މި ޓީވީގެ 7 ސައިޒެއް

ރެފްކޫލްއިން ޖޭވް އެންޑްރޮއިޑް ސްމާޓް ޓީވީ ބާޒާރަށް ނެރެފިއެވެ.

ހުޅުމާލޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި ޓީވީ ބާޒާރަށް ނެރެދެއްވީ ރެފްކޫލްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަހްމަދު ހަލީމެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ރެފްކޫލްގެ މާކެޓިންގ އެގްޒެކްޓިވް މިދުހަތު އަބޫބަކުރު ވިދާޅުވީ، ބާޒާރަށް ނެރެފައިވަނީ މި ޓީވީގެ ހަތް ސައިޒެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެކި ރިޒޮލިއުޝަންގައި ޓީވީ ލިބޭނެކަމަށެވެ.

މިދުހަތު ވިދާޅުވީ، އިވެންޓްގެ ތެރެއިން ޓީވީ ލޯންޗުކޮށްފައިވާއިރު ހެޔޮ އަގެއްގައި ޓީވީ ލިބިގެންދާނެކަމަށެވެ.

ޓީވީގެ ޚާއްސަކަމަށް ބަލާއިރު، އެހެން ޓީވީތަކާ އަޅައިބަލާއިރު މި ޓީވީގެ ކުލަ ރަނގަޅުވާނެ. އަދި ޓީވީގެ ޕިކްޗަރ ކޮލެޓީވެސް ރަނގަޅުވާނެ. މި ޓީވީގައި ލިބެންހުރީ އެންޑްރޮއިޑްގެ އެންމެ ފަހުގެ ވަރޝަން.
މިދުހަތު އަބޫބަކުރު

ޖޭވް އެންޑްރޮއިޑް ސްމާޓް ޓީވީ ގަންނައިރު 6 މަސް ދުވަހުގެ ވޮރެންޓީއެއްް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށާއި، އެ މުއްދަތުގައި ސަރވިސްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ވެސް ލިބޭނެކަމަށްވެސް ރެފްކޫލްއިން ބުންޏެވެ.

މި ޓީވީ ރެފްކޫލްގެ މާލެ އައުޓްލެޓާއި ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ލެޓްސް ކޫލް އައުޓްލެޓުން ލިބޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
50%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް