ކ. މާލެ
|
18 އޯގަސްޓް 2022 | ބުރާސްފަތި 07:04
ތިލަމާލެ ބްރިޖު އެޅުމަށް ބޭނުންކުރާ ޕްލެޓްފޯމެއް ފަަރަށް އެރުން
ތިލަމާލެ ބްރިޖު އެޅުމަށް ބޭނުންކުރާ ޕްލެޓްފޯމެއް ފަަރަށް އެރުން
ސޯޝަލްމީޑިއާ
ފަރުމައްޗަށް ޕްލެޓްފޯމު އެރުން
ފަރުމަތިން ޕްލެޓްފޯމް ނެގުން ލަސްވާތީ ކައުންސިލުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި
ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ވިލިމާލޭ ފަރު މައްޗަށް އަރާފައިވާ އެ ޕްލެޓްފޯމް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަކަމަށް
އެ މައްސަލަ ރަނގަޅަށް ބަލައި، ތަހުގީގުކޮށްދިނުމަށް އީޕީއޭ އާއި މަޖިލީހުގެ ކަމާ ބެހޭ ކޮމިޓީތަކަށް ވެސް ކައުންސިލުން ވަނީ ގޮވާލާފައި
މަޝްރޫއު ހިންގުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ފަންނީ އަދި ސަލާމަތީ މިންގަނޑުތަކަށް އިތުރަށް ސަމާލުވުމަށް ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައި

މާލެ ސަރަހައްދު ގުޅާލާ ބްރިޖު ހެދުމަށް ބޭނުންކުރާ ޕްލެޓްފޯމެއް ވިލިމާލެ ފަރަށް އަރައި ހިނގި ހާދިސާގައި ފަރަށް ގެއްލުންވަމުންދާ ކަމަށާއި އެ ޕްލެޓްފޯމް ނުނެގި ލަސްވާތީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފިއެވެ.

އެކަމާއި ގުޅިގެން ސިޓީ ކައުންސިލުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ވިލިމާލެ ފަރަކީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކިރިޔާވެސް ހަލާކުނުވެ އޮތް ހަމައެކަނި ގުދުރަތީ ފަރަށްވާއިރު ބްރިޖް ޕްލެޓްފޯމު ފަރަށް އަރާ ރާޅާއެކު ފަރު މައްޗަށް ޖެހިޖެހި އެކަން ހައްލުނުކުރެވުމަކީ ވަރަށް ހިތާމަކުރާ ކަމެއްކަމަށެވެ.

ކައުންސިލުން އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ ބްރިޖް މަޝްރޫއު ހިންގަމުން އަންނަ އިންޑިއާގެ އެފްކޮންސް އާއި ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން އެ މަޝްރޫއު ހިންގުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ފަންނީ އަދި ސަލާމަތީ މިންގަނޑުތަކަށް އިތުރަށް ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކުރަކަމަށެވެ. އެއީ ފޫނުބެއްދޭ ވަރުގެ ގެއްލުމެއް ކަމަށް ބުނެ އެ މައްސަލަ ރަނގަޅަށް ބަލައި، ތަހުގީގުކޮށްދިނުމަށް އީޕީއޭ އާއި މަޖިލީހުގެ ކަމާ ބެހޭ ކޮމިޓީތަކަށް ވެސް ކައުންސިލުން ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

Advertisement

މިކަމާއި ގުޅިގެން ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ވިލިމާލޭ ފަރު މައްޗަށް އަރާފައިވާ އެ ޕްލެޓްފޯމް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަކަމަށެވެ.

މި ހާދިސާގައި އެ ޕްލެޓްފޯމް ފަރަށް އެރިކަމުގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ފާހަގަކުރެވިފައި ވަނީ އޮގަސްޓް 16 ވަނަ ދުވަހު 14:25 އެހާއިރު ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެ ހިސާބުން ވިލިގިލީ ފުލުހުން މި މައްސަލަ އަށް އެޓެންޑްވެފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

އަދި މި ހާދިސާގައި 3 މީހުންނަށް އަނިޔާވެފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. އަނިޔާވި މީހުން ވިލިމާލެ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައި ވާއިރު އޭގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މީހަކަށް ބޮޑު އަނިޔާ އެއް ވެފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް