ކ. މާލެ
|
17 އޯގަސްޓް 2022 | ބުދަ 23:52
މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ބުރު ސްޕޯޓްސް ކްލަބު
މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ބުރު ސްޕޯޓްސް ކްލަބު
މުހައްމަދު ޔާސިރު މޫސާ
ދެވަނަ ޑިވިޝަން
ދެވަނަ ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބުރު ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް
 
ފައިނަލް މެޗު ބުރުން ކާމިޔާބުކުރީ 4-0ން
 
މުބާރާތުގެ ފެއަރ ޕްލޭ ޓީމަކަށް ހޮވުނީ ރަނައަޕްކަން ހޯދި ކްލަބު ޓީނޭޖު

އެފްއޭއެމް ދެވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބުރު ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބުރުން ކާމިޔާބުކުރީ ފައިނަލް މެޗުގައި ކްލަބް ޓީނޭޖު ބަލިކޮށްގެންނެވެ. ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި ފައިނަލް މެޗު ބުރުން ކާމިޔާބުކުރީ 4-0ންނެވެ. ފުރަތަމަ ހާފުގެ 30 ވަނަ މިނެޓުގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ބުރަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ މިރްޖާލޯލް ކަސީމޯވްއެވެ. ބުރުގެ ތިންވަނަ ލަނޑުވެސް ޖެހީ މިރްޖާލޯލްއެވެ. އެޓީމުގެ އަނެއް ދެލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މުހައްމަދު ތަސްމީން އާއި އަބްދުﷲ ޝާފިއުއެވެ. މުޅި މެޗު ކޮންޓްރޯލް ކޮށްގެން ކުޅުނީ ބުރު ސްޕޯޓްސް ކްލަބުންނެވެ.

ބުރުން މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރީ ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެގެންނެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަންވެސް އެޓީމުން ހޯދީ އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލިނުވެއެވެ.

މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނީ ބުރުގެ ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިޔާ ސްޓެފަން ޑުރިޗްއެވެ. އެންމެ މޮޅު ގޯލްކީޕަރަކީ ޓީނޭޖުގެ މުހައްމަދު ހަސަން އަބްދުލް ހާމިދްއެވެ. މުބާރާތުގެ ފެއަރ ޕްލޭ ޓީމަކަށް ހޮވުނީ ރަނައަޕްކަން ހޯދި ކްލަބު ޓީނޭޖެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
0%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް