ކ. މާލެ
|
17 އޯގަސްޓް 2022 | ބުދަ 09:36
ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕޭންގެ ތެރެއިން ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގައި ވެކްސިން ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕޭންގެ ތެރެއިން ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގައި ވެކްސިން ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް
ކޮވިޑް-19 ވެކްސިނޭޝަން ޕްރޮގްރާމް
ރާއްޖޭގައި 166,271 މީހުން ކޮވިޑް-19 ވެކްސިންގެ ތިންވަނަ ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށްފި
ހަތަރުވަނަ ޑޯޒްގެ ގޮތުގައި 1,050 މީހުންނަށް ވަނީ ވެކްސިން ދީފަ
ފުރަތަމަ ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށްފައި ވަނީ 399,050 މީހުން

ރާއްޖޭގައި 166,271 މީހުން ކޮވިޑް-19ގެ ވެކްސިންގެ 3 ވަނަ ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށްފިއެވެ.

ހެލްތް މިނިސްޓްރީ އިން ހާމަކުރި ގޮތުގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށްފައި ވަނީ 399,050 މީހުންނެވެ. އަދި ދެ ވަނަ ޑޯޒް 384,827 މީހުން ވަނީ ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ. އަދި ހަތަރުވަނަ ޑޯޒްގެ ގޮތުގައި 1,050 މީހުންނަށް ވަނީ ވެކްސިން ދީފައެވެ.

Advertisement

ކޮވިޑް-19ން ރައްކާތެރިވުމަށް ވެކްސިންގެ ތިން ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން 65 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނާއި, ބަލިޖެހުމުން ނުރައްކާ ބޮޑުވެދާނެކަމަށް ބެލެވޭ މީހުންނަށް ހަތަރުވަނަ ޑޯޒެއް ޖެހުމަށް ނިންމައި އެކަން އެޗްޕީއޭއިން ހާމަކޮށްފައިވަނީ ޖޫން މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް