ކ. މާލެ
|
15 އޯގަސްޓް 2022 | ހޯމަ 07:25
ސައުދީގެ އަރަމްކޯ ކުންފުނި
ސައުދީގެ އަރަމްކޯ ކުންފުނި
އަރަބިއަން ބިޒިނަސް
ތެލުގެ ވިޔަފާރި
ސައުދީގެ ތެލުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ އަރަމްކޯއަށް ދެވަނަ ކުއަރޓަރުގައި ރެކޯޑު ފައިދާއެއް
 
އެ ކުންފުންޏަށް ވަނީ ދެވަނަ ކުއަރޓާގައި 48.9 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ފައިދާއެއް ލިބިފައި
 
މިއީ މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް ޕަބްލިކް ކުންފުންޏަކުން މިހާ ބޮޑު ފައިދާއެއް ހޯދި ފުރަތަމަ ފަހަރު

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ތެލުގެ ވިޔަފާރި ކުރާ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު އެއް ކުންފުނި ކަމަށްވާ އަރަމްކޯއަށް މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއަރޓާގައި ރެކޯޑު ފައިދާއެއް ލިބިއްްޖެއެވެ.

އެ ކުންފުނިން އާއްމުކުރި ތަފާސްހިސްާބުތައް ދައްކާ ގޮތުގައި ދެވަނަ ކުއަރޓާގައި އެކުންފުންޏަށް ވަނީ 48.9 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ފައިދާއެއް ލިބިފައެވެ. އެ ކުންފުނިން ވަނީ މި ފައިދާއާ އެކު އަމިއްލަ ރެކޯޑު މުގުރާލާފައެެވެ.

އަރަމްކޯގެ އަހަރުން އަހަރަށް ލިބޭ ފައިދާ ވެސް މިހާރު ވަނީ 90 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައެވެ. އެ ކުންފުނި ޕަބްލިކް ކުންފުންޏަކަށް ބަދަލު ކުރިތާ 3 އަހަރުވީއިރު ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ހަކަތަ އެކްސްޕޯޓަރަށް އެ ކުންފުނި މިހާރު ވަނީ ވެފައެވެ.

ދެވަނަ ކުއަރޓާގައި އަރަމްކޯއަށް ލިބުނު ފައިދާ ބޮޑުތަނުން އިތުރުވެފައިވަނީ ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިނަށް ދެމުން ދާ ހަމަލަތަކާ ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު އުފުލުމުންނެވެ. ސައުދީގެ އިތުރުން ތެލުގެ ވިޔަފާރި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރާ އެއް ޤައުމަކީ ރަޝިއާއެެވެ. ނަމަވެސް އެ ޤައުމާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ގޮތުން ހުޅަނގުގެ ޤައުމުތަކުން ވަނީ އެ ޤައުމުން ތެޔޮ ނުގަންނަން ނިންމާފައެވެ.

ބްލޫމްބަރގް އިން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުގައި އަރަމްކޯއިން މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއަރޓާގައި ހޯދި ފައިދާއަކީ މިހާތަނަށް ދުނިޔޭގެ ޕަބްލިކް ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު ފައިދާއެއް ހޯދި ކުންފުނި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް