ކ. މާލެ
|
6 އޯގަސްޓް 2022 | ހޮނިހިރު 21:38
ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ - ސްރީލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް
ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ - ސްރީލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް
އަލްޖަޒީރާ
ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ
ގޮތަބަޔާ ސިންގަޕޫރު ގައި ހުންނެވުމަށް ވިސާ އިތުރު ކުރުމަށް އެދިވަޑައިގެންފި
 
އިތުރު ދެހަފްތާ ވިސާ އިތުރު ކުރުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވޭ

ސްރީލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ ސިންގަޕޫރުގަ އިތުރު 14 ދުވަހު ހުންނެވުމުގެ ހުއްދަޔަށް ރަސްމީކޮށް އެދިއްޖެ އެވެ.

ޑެއިލީ މިރަރގައި ބުނާ ގޮތުން އިތުރު 14 ދުވަހަށް ރައީސް ގޮތަބަޔާގެ ވިސާ އިތުރު ކޮށް ދިނުމަށް ސްރީލަންކާ ސަރުކާރުން ސިންގަޕޫރު ސަރުކާރުގައި އެދިފައި ވެއެވެ.

ގައުމުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކުނިކުމެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ކުރަންފެށި މުޒާހަރާ ދިގުލައިގެން ދިއުމުން ގޮތަބަޔާ އިސްތިއުފާ ނުދެއްވާ ފުރަތަމަ ގައުމު ދޫކުރައްވާ ވަޑައިގެންނެވީއެވެ. އޭނާ ދަތުރުކުރެއްވި އަސްކަރީ މަތިންދާބޯޓު ކުއްލި ގޮތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޖައްސާ، ރާއްޖޭގައި އެއްދުވަހު މަޑު ކުރެއްވުމަށް ފަހު ސިންގަޕޫރަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވީ ސިންގަޕޫރަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް ފަހުއެވެ.

ކުރިން ހަމަޖެހިފައި އޮތީ ސިންގަޕޫރަށް ވަޑައިގަތުމަށް ދެވުނު 14 ދުވަހުގެ ވިސާގެ މުއްދަތު ހަމަ ވުމުން މިމަހުގެ އެގާރަވަނަ ދުވަހު އެބުރި ސްރީލަންކާ އަށް ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށެވެ. ނަމަވެސް ވިސާ އިތުރު ކުރުމަށް އެދިފައި ވުމުން އޮގަސްޓް ފަހު ހަފްތާއާ ހަމަޔަށް ސިންގަޕޫރުގައި ގޮތަބަޔާ މަޑުކުރައްވާނެ ކަމަށް ޑެއިލީ މިރަރ އިން ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވެއެވެ.    

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ގަދަ ކޮޅިގަނޑުގައި ޖެހުނު ސިންގަޕޯރ އެއަރލައިންސްގެ ބޯޓުން ކުދި އަނިޔާ ލިބުނު ކޮންމެ މީހަކަށް 10،000 ޑޮލަރު ދެނީ
ލަންކާގެ ރައްޔިތުން ރެމިޓެންސް ފޮނުވުމުގައި ރާއްޖެ އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ލިމިޓް މުރާޖައާކޮށް، ލުއިގޮތްތަކެއް ކަނޑައަޅާ ދިނުމަށް އެ ގައުމުން އެދިއްޖެ
އުމުރުން ދުވަސްވީ ދިވެހިން ލަންކާގައި ދެމި ތިބެވޭނެ ހުއްދަ ލިބޭތޯ ރާއްޖޭން މަސައްކަތް ކުރަނީ
ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ލަންކާގައި 7 މީހުން މަރުވެއްޖެ
ރާއްޖެއާ ލަންކާއާ ދެމެދު ޤާއިމްކުރާ ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމަށް މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދަނީ
ޚާރިޖީ ވަޒީރު މޫސާ ޒަމީރު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ލަންކާ އަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ
ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިވާން ގޮސްތިބި އެތައް ސަތޭކަ ލަންކާ މީހުން އަނބުރާ ގެނެވޭތޯ ލަންކާއިން މަސައްކަތް ފަށައިފި
ލަންކާގެ ޓުއަރިސްޓް ވިސާއަށް ބަދަލުތަކެއް، ނަމަވެސް ދިވެހިންނަށް އޮން-އެރައިވަލް 30 ދުވަސް ލިބޭނެ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ