ކ. މާލެ
|
6 އޯގަސްޓް 2022 | ހޮނިހިރު 07:48
ކޮމަންވެލްތު ގޭމްސްގެ ތެރެއިން
ކޮމަންވެލްތު ގޭމްސްގެ ތެރެއިން
އެމްއޯސީ
ކޮމަންވެލްތު ގޭމްސް
ބެޑްމިންޓަންގެ ސިންގަލްސްއާއި ޑަބަލްސްގައި އަޖުފާނާއި ނިބާލަށް ނާކާމިޔާބާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ
 
ދެވަަނަ ބުރުގައި ނިބާލްގެ މައްޗަށް ސެމިއުލް ކުރިހޯދީ 21-09 އަދި 21-06ން
 
ދެވަނަ ބުރުގައި އަޖުފާންގެ މައްޗަށް ޒީ ޔޮން ކުރިހޯދީ ސީދާ ދެ ސެޓުން

ކޮމަންވެލްތު ގޭމްސްގެ ބެޑްމިންޓަންގެ ފިިރިހެން ސިންގަލްސްއާއި ޑަބަލްސްގެ ގަދަ 16ގައި ވާދަކޮށް، ރާއްޖޭގެ މުހައްމަދު އަޖުފާން ރަޝީދާއި ނިބާލް އަހުމަދުއަށް ނާކާމިޔާބާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްްޖެއެވެ.

ގޭމްސްގެ ފިރިހެން ސިންގަލްސްގެ ފުރަތަމަ ބުރާއި ދެވަނަ ބުރުގައި ވާދަކޮށް ނިބާލް ވަނީ މޮޅުވެފައެވެ. އެއީ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ފޯކްލެންޑް އައިލެންޑުގެ ޑަގްލަސް ކްލާކްއާއި، ދެވަނަ ބުރުގައި ސިއެރަލިއޯންގެ އިބްރާހިމް އިޒާގޯ ކޮންޓޭއާ ވާދަކޮށެވެ. ނަމަވެސް ގަދަ 16ގައި ވާދަކޮށް ނިބާލް ވަނީ ބަލިވެފައެވެ. އެއީ ޖުމެއިކާގެ ސެމިއުލް ރިކެޓްސް އަތުންނެވެ. ނިބާލްގެ މައްޗަށް ސެމިއުލް ކުރިހޯދީ 21-09 އަދި 21-06ންނެވެ

ރާއްޖޭގެ އަޖުފާންވެސް ވަނީ ދެވަނަ ބުރުގައި މޮޅުވެފައެވެ. ދެވަނަ ބުރުގައި އަޖުފާން ވަނީ ގާނާގެ އަހުމަދު އަބްދުއްސަމަދުގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައި، ގަދަ 16ން ޖާގަހޯދާފައެވެ. ގަދަ 16ގައި އަޖުފާން ވާދަކުރީ މެލޭޝިއާގެ ޒީ ޔޮން އެންޖީއާއެވެ. އަޖުފާންގެ މައްޗަށް ޒީ ޔޮން ކުރިހޯދީ ސީދާ ދެ ސެޓުންނެވެ. އެއީ 21-07 އަދި 21-09ންނެވެ.

ގޭމްސްގެ ބެޑްމިންޓަން ފިރިހެން ޑަބަލްސްގެ ގަދަ 16ގައި ރާއްޖޭގެ އަޖުފާނާއި ނިބާލް ވަނީ ވާދަކޮށްފައެވެ. ރާއްޖޭގެ މި ޕެއަރ ނުކުތީ ސްރީލަންކާގެ ޑިއާޒް ސަޗިން އަދި ގޫނެތިލޭކާ ބުވަނޭކާގެ ޕެއަރއާ ދެކޮޅަށެވެ. ލަންކާގެ ޕެއަރއިން ރާއްޖޭގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދީ 21-12 އަދި 21-08ންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް