ކ. މާލެ
|
4 އޯގަސްޓް 2022 | ބުރާސްފަތި 12:18
މަހްމޫދުގެ މަރުގެ މައްސަލަ
މަހްމޫދުގެ މަރުގެ މައްސަލަ
ދަނގެތި ކައުންސިލް
މަހުމޫދުގެ މަރުގެ މައްސަލަ
މަހުމޫދުގެ މަރު: ޝާ އަލޮމް މެރުމަށް ކުރި ޙުކުމުގެ ސައްޙަކަން ކަނޑައެޅުމަށް ހައިކޯޓަށް
 
ޝާ އަލޮމްވަނީ އޭނާ ތަހުގީގުގައި ވީ އިއުތިރާފް ދަމަހައްޓާފައި
 
ދައުލަތުން މިހާރު ވަނީ އެކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ހައިކޯޓަށް ހުށައަޅާފައި
 
ނިހާއީ ޙުކުމެއްކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް މަތީ މަރުޙަލާ ކޯޓުތަކަށް ހުށައަޅަން ޖެހޭ

އދ. ދަނގެތީގެ ވިޔަފާރިވެރިޔާ މަހުމޫދު އަބޫބަކުރުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ ދައުވާ ލިބޭ, ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ ޝާ އަލޮމް މިއާގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާ ސާބިތުވެފައިވާތީ, އޭނާގެ ކިބައިން މަރަށް މަރު ހިފުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ޙުކުމުގެ ސައްޙަކަން ކަށަވަރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

މަރުގެ މައްސަލަތަކުގައި މީހަކު މެރުމަށް ކުރާ ޙުކުމް ނިހާއީ ޙުކުމެއްކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް މަތީ މަރުޙަލާ ކޯޓުތަކަށް ހުށައަޅަން ޖެހެއެވެ. އެގޮތުން ދައުލަތުން މިހާރު ވަނީ އެކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ހައިކޯޓަށް ހުށައަޅާފައެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ފުރަތަމައަޑުއެހުންބޭއްވީ19 ޖެނުއަރީ 2022ގައެވެ. އެ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި ޝާ އަލޮމްވަނީ އޭނާ ތަހުގީގުގައި ވީ އިއުތިރާފް ދަމަހައްޓާފައެވެ. އަދި އެކަން ކުރެވުނީ "ޝައިތޯނާ ބޮލަށް ވަދެގެން" ކަމަށް އެ އަޑުއެހުމުގައި އޭނާ ބުންޏެވެ. އެ ދުވަހު ދައުލަތުންވެސް ވަނީ މަހުމޫދުގެ ހުރިހާ ވާރިސުންވެސް މަރަށް މަރު ހިފަން ބޭނުންވާކަން ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އޭނާ އިއުތިރާފުވެފައިވާތީ އަވަސްނިޔާގެ އަޑުއެހުމެއް ބާއްވައި،26 ޖެނުއަރީ 2022ގައި ވަނީ އޭނާގެ މައްޗަށް ޤަސްތުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށްސާބިތުވާކަމަށްކަނޑައަޅާފައެވެ. ހަމައެއާއެކު، މަހުމޫދު މަރާލުމަށްފަހު އޭނާގެ ހަށިގަނޑާމެދު އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތުން އުފުލާފައިވާ މައްޔިތާގެ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ހިފުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާވެސް ދައުލަތުން އިއްވާފައިވާއިރު، އެ ދައުވާއަށްވެސް އޭނާ ވަނީ އިއުތިރާފުވެފައެވެ. އެއާއެކު އެ ދައުވާވެސް ސާބިތުވާކަމަށް ގާޒީ ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

Advertisement

މަހުމޫދުގެ ވާރިސުންގެ ހެކިބަސް ނަގާފައިވަނީ17 ފެބްރުއަރީ 2022ގައެވެ. އެ ދުވަހު މަހުމޫދުގެ ހުރިހާ ވާރިސުންވެސް ވަނީ މަރަށް މަރު ހިފަން ބޭނުންވާކަމަށް ބުނެފައެވެ. މަހުމޫދު ނިޔާވިއިރު ވާރިސުންގެ ގޮތުގައި ތިބީ އޭނާގެ އަންހެން ދަރިންކަމަށްވާ މަރިޔަމް ނައުމާ އާއި، މަރިޔަމް މިޒްނާ އަދި ފިރިހެން ދަރިންގެ ތެރެއިން ފިޒާން އާއި، އަހުމަދު ފިރުޝާން، އިބްރާހިމް ފަރުޝާން އަދި މަހުމޫދުގެ މަންމައެވެ. މަހުމޫދުގެ ބައްޕަ މިވަގުތު ދުނިޔޭގައެއް ނެތެވެ. މަހުމޫދު ނިޔާވުމުގެ ކުރިން އޭނާގެ ބައްޕަ ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ.

އަދި މަހުމޫދު ނިޔާވިއިރު އޭނާގެ އަނބިމީހާ މުއުމިނާ އުމަރުވެސް ދުނިޔޭގައި އެބަހުއްޓެވެ.

ވާރިސުންގެ ހެކިބަހާއި، ޝާ އަލޮމްގެ އިއުތިރާފަށްފަހު، އޭނާ މެރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޙުކުމް ކޮށްފައިވަނީ27 ފެބްރުއަރީ 2022ގައެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ނިންމެވީ އެ ކޯޓުގެ އިސްގާޒީ އަހުމަދު ޝަކީލެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް