ކ. މާލެ
|
31 ޖުލައި 2022 | އާދީއްތަ 05:27
ސްޕެއިންގައި މީހަކު މަންކީޕޮކްސް ވެކްސިން ޖަހަނީ
ސްޕެއިންގައި މީހަކު މަންކީޕޮކްސް ވެކްސިން ޖަހަނީ
އޭބީސީ ނިއުސް
މަންކީޕޮކްސް
ސްޕެއިންގައި މަންކީޕޮކްސް ޖެހުނު އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ
 
ސްޕެއިންއިން މިހާތަނަށް މަރުވި ދެ މީހުންނަކީވެސް ޒުވާނުން

ސްޕެއިންގައި މަންކީޕޮކްސް ޖެހުނު އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ.

މިއީ މަންކީޕޮކްސް ޖެހިގެން ސްޕެއިންއިން މަރުވި ދެވަނަ މީހާއެވެ. ހުކުރު ދުވަހު ސްޕެއިންއިން މަންކީޕޮކްސް ޖެހިގެން މީހަކު މަރުވެފައިވާއިރު، ހަމަ އެދުވަހު ބްރެޒިލްއިންވެސް ވަނީ މަންކީޕޮކްސްގައި މީހަކު މަރުވެފައިވާކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެއީ އެގައުމުން މަންކީޕޮކްސް ޖެހިގެން މަރުވި ފުރަތަމަ މީހާއެވެ. ސްޕެއިންއިން މަރުވި ދެ މީހުންނަކީވެސް ޒުވާނުން ކަމަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގައި މަންކީޕޮކްސް ފެތުރިފައިވާއިރު، މިހާތަނަށް މަންކީޕޮކްސްގެ 22،000 އަށްވުރެ ގިނަ ކޭސް، 80 އަށްވުރެ ގިނަ ގައުމުން ވަނީ ފެނިފައެވެ. އަދި މަންކީޕޮކްސްއަށް ޝައްކުކުރެވޭ 75 މަރެއް މިހާތަނަށް ވަނީ ރިޕޯޓުކުރެވިފައެވެ.

އެމެރިކާ އަދި ޔޫރަޕު ސަރަހައްދުގައި އެންމެ ގިނައިން މަންކީޕޮކްސް ފެތުރެމުންދަނީ އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާ ފިރިހެނުންގެ މެދުގައެވެ. އެހެންމަވެސް އެހެން މީހުންނަށްވެސް މި ވައިރަސް ޖެހިގެން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް