ކ. މާލެ
|
30 ޖުލައި 2022 | ހޮނިހިރު 06:54
މަންކީޕޮކްސް އަށް ޓެސްޓް ކުރާ ޓެސްޓް ކިޓްތަކެއް
މަންކީޕޮކްސް އަށް ޓެސްޓް ކުރާ ޓެސްޓް ކިޓްތަކެއް
ރޮއިޓާސް
މަންކީޕޮކްސް ޔޫރަޕްގެ ހާލަތު
މަންކީ ޕޮކްސް ޖެހިގެން ޔޫރަޕުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހަކު މަރުވެގެން ރިޕޯޓްކޮށްފި
 
ސްޕެއިންގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ މިހާތަނަށް 4298 މީހަކަށް މަންކީ ޕޮކްސް ޖެހިފައިވާކަމަށް
 
ހުކުރު ދުވަހު ބްރެޒިލް އިން ވަނީ އެފްރިކާ ސަރަހައްދުން ބޭރުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މަންކީ ޕޮކްސް ޖެހިގެން މީހަކު މަރުވެގެން ރިޕޯޓްކޮށްފައި

މަންކީޕޮކްސް ޖެހިގެން ސްޕެއިން އިން މީހަކު މަރުވެގެން ރިޕޯޓްކޮށްފިއެވެ.

މިއީ ޔޫރަޕް ސަރަހައްދުން މަންކީޕޮކްސް ޖެހިގެން މީހަކު މަރުވެގެން ރިޕޯޓްކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އަދި މިފަހަރު މަންކީޕޮކްސްގެ ކޭސްތައް ފެންނަން ފެށިފަހުން އެފްރިކާ ސަރަހައްދުން ބޭރުން މީހަކު މަރުވެގެން ރިޕޯޓްކުރި ދެ ވަނަ ކޭހެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ބްރެޒިލް އިން ވަނީ އެފްރިކާ ސަރަހައްދުން ބޭރުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މަންކީ ޕޮކްސް ޖެހިގެން މީހަކު މަރުވެގެން ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ) އިން ޖުލައި މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު ބުނެފައިވަނީ އެހާތަނަށް މުޅި ދުނިޔެއިން މަންކީޕޮކްސް ޖެހިގެން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ ފަސް މަރުކަމަށެވެ. އެއެންމެންވެސް މަރުވެފައިވަނީ އެފްރިކާ ސަރަހައްދުންނެވެ.

ސްޕެއިންގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ މިހާތަނަށް 4298 މީހަކަށް މަންކީ ޕޮކްސް ޖެހިފައިވާކަމަށެވެ. އަދި މީގެތެރެއިން 120 މީހަކަށް ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދެމުންދާކަމަށެވެ. ސްޕެއިން އިން މިބަލީގައި މަރުވި މީހާގެ ތަފްސީލެއް އެގައުމުން ހާމައެއްނުކުރެއެވެ.

އަނެއްކޮޅުން ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ވަނީ މަންކީޕޮކްސް އަކީ ގްލޯބަލް ސިއްހީ އިމަރޖެންސީއެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް