ކ. މާލެ
|
29 ޖުލައި 2022 | ހުކުރު 11:59
ސައިފަތުގެ އަގު އުފުލުން
ސައިފަތުގެ އަގު އުފުލުން
ނިއުސް ފަރސްޓް
ސައިފަތުގެ އަގު އުފުލުން
ލަންކާގައި ސައިފަތުގެ އަގު 100 އިންސައްތައަށް ބޮޑުވެއްޖެ
 
ސައިފަތް ކިލޯއެއްގެ އަގު 100 ރުޕީސްއިން 260 ރުޕީސްއަށް ވަނީ އުފުލިފައި

ސްރީލަންކާގައި ސައިފަތުގެ އަގު 100 އިންސައްތައަށް އުފުލިއްޖެއެވެ.

ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ހާމަކުރާ ގޮތުގައި ލަންކާގައި ސައިފަތުގެ އަގު 100 އިންސައްތައަށް އުފުލިފައިވާކަން އެގައުމުގެ ޓީ ސްމޯލް ހޯލްޑިންގްސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮތޯރިޓީ (ޓީއެސްއެޗްޑީއޭ)އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޓީއެސްއެޗްޑީއޭގެ ޗެއަރމަން ތުޝާރާ ޕްރިޔާދަރްޝަނާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ މީގެ މަސްތަކެއް ކުރިން ސައިފަތް ކިލޯއެއް ހުރީ 100 ރުޕީސްއާއި، 130 ރުޕީސްއާ ދެމެދުގައި ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ސައިފަތް ކިލޯއެއްގެ އަގު 260 ރުޕީސްއަށްވުރެ މައްޗަށް އަރައިގެން ގޮސްފައިވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ތުޝާރާ ވިދާޅުވީ ސައިފަތުގެ އަގު އުފުލުމާއެކު ސައިފަތް ހައްދާ ދަނޑުވެރިންނަށް ބޮޑު ފައިދާއެއް ލިބެމުންދާކަމަށެވެ. ސައިފަތް ދަނޑުތަކުގެ ކޮލިޓީ ރަނގަޅުކުރަން ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށްގެންދާނެ ކަމަށްވެސް ތުޝާރާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި