ކ. މާލެ
|
26 ޖުލައި 2022 | އަންގާރަ 22:11
ސައުތު އެފްރިކާގެ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ސަޕޯޓަރުން މަރުހަބާކިއުން
ސައުތު އެފްރިކާގެ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ސަޕޯޓަރުން މަރުހަބާކިއުން
ރޮއިޓާސް
އެފްރިކާ ކަޕް އޮފް ނޭޝަންސް
ސައުތު އެފްރިކާ ޓީމަށް ސަޕޯޓަރުންގެ ހޫނު މަރުހަބާއެއް
 
މިއީ އެޓީމަށް މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރެވުނު ފުރަތަމަ ފަހަރު
 
މީގެ ކުރިން ސައުތު އެފްރިކާއިން ވަނީ މުބާރާތުގެ ރަނައަޕްކަން ފަސް ފަހަރު ހޯދާފައި

ބޮޑު ކާމިޔާބަކާއެކު އެނބުރި ގައުމަށް ދިޔަ ސައުތު އެފްރިކާގެ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް އެގައުމުގެ ސަޕޯޓަރުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔައިފިއެވެ.

އެފްރިކާ ކަޕް އޮފް ނޭޝަންސް ކާމިޔާބުކުރުމަށްފަހު ޓީމު އެނބުރި ގައުމަށް ދިޔައީ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ. ޓީމު އެނބުރި ގައުމަށް ދިއުމާއެކު އެގައުމުގެ ރައްޔިތުުން ވަނީ އެއަރޕޯޓުގައި ޓީމަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔާފައެވެ.

މިއީ ސައުތު އެފްރިކާގެ އަންހެން ޓީމުން މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އެޓީމުން މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރީ މުބާރާތް ހޯސްޓުކުރި މޮރޯކޯއާ ފައިނަލުގައި ވާދަކޮށް 2-1ން ކުރިހޯދައިގެންނެވެ. މީގެ ކުރިން ސައުތު އެފްރިކާއިން ވަނީ މުބާރާތުގެ ރަނައަޕްކަން ފަސް ފަހަރު ހޯދާފައެވެ. ނަމަވެސް މިއީ އެޓީމަށް މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރެވުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

Advertisement

ސައުތު އެފްރިކާއިން މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރުމާއެކު އެގައުމަށް ވަނީ މިއަންނަ އަހަރު އޮންނަ އަންހެނުންގެ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރުވެފައެވެ. މިއަންނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް އަންހެން ޑިވިޝަންގެ މުބާރާތް އޮންނާނީ އޮސްޓްރޭލިއާއާއި ނިއުޒިލެންޑުގައެވެ.

މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރުމަށްފަހު ސައުތު އެފްރިކާގެ ކޯޗު ޑެސިރީ އެލީސް ބުނީ، މިއީ ސަޕޯޓަރުންނަށްޓަކައި އަބަދުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްދެން ބޭނުންވި ތައްޓެއް ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް