ކ. މާލެ
|
25 ޖުލައި 2022 | ހޯމަ 10:47
ލަޕޯޓާ އަދި މެސީ
ލަޕޯޓާ އަދި މެސީ
ޓްވިޓަރ
ބާސެލޯނާއިން މެސީ ދޫކޮށްލުން
ލަޕޯޓާގެ އުންމީދަކީ މެސީ އަލުން އަނބުރާ ބާސެލޯނާއަށް އައުން
 
ލަޕޯޓާ ބުނީ އޭނާގެ ނަޒަރުގައި ބާސެލޯނާއާއެކު މެސީ ލިޔަމުން ދިޔަ ޞަފްހާތައް އަދި ނުނިމޭކަމަށް

ލިއޮނަލް މެސީ އަލުން އަނބުރާ ބާސެލޯނާއަށް އަންނާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރެވޭ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ރައީސް ޖޯން ލަޕޯޓާ ބުނެފިއެވެ.

ބާސެލޯނާގައި ކާމިޔާބު 17 ސީޒަން ހޭދަކުރުމަށް މެސީ ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ)އަށް ބަދަލުވީ 2021 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ބާސާއިން މެސީ ދޫކޮށްލީ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ މާލީ ގަވާއިދުތަކުގެ އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން އޭނާގެ އެއްބަސްވުން އައު ނުކުރެވުމުންނެވެ.

އީއެސްޕީއެންގެ އެނަލިސްޓަކަށް ދިން އިންޓަވިޔުއެއްގައި ލަޕޯޓާ ބުނީ އޭނާގެ ނަޒަރުގައި ބާސެލޯނާއާއެކު މެސީ ލިޔަމުން ދިޔަ ޞަފްހާތައް އަދި ނުނިމޭ ކަމަށެވެ. އަދި އަލުން ބާސެލޯނާއަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވިފައިވާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ލަޕޯޓާ ބުނީ މެސީ ޓީމު ދޫކޮށްލަން ޖެހުނު ގޮތަށްވުރެ، ރީތިކޮށް އެކަން ކުރިއަށް ގެންދެވޭތޯ ޔަޤީންކުރުމަކީ އެންމެންގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށެވެ. ލަޕޯޓާ ވަނީ މެސީއާ މެދު ކަންތައް ވެގެންދިޔަ ގޮތުން ބާސެލޯނާގެ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން އެކަމާ ދެރަވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޭނާ ބުނީ ބާސެލޯނާ ދޭކޮށްލަން މެސީއަށް ޖެހުމަކީ އެއްވެސް މީހަކަށް ޤަބޫލު ކުރެވުނު ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެކަމުގެ ކަންކަން ފުރިހަަމައަށް ގެންދަން ބާސެލޯނާއަށް ކުޑަކޮށް ވެސް ވަގުތު ކޮޅެއް ނުލިބޭ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ބާސެލޯނާ ދޫކޮށް ޕީއެސްޖީއަށް ބަދަލުވެ މެސީ ވަނީ އެ ޓީމަށް ކުޅެދިން 34 މެޗުގައި 11 ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. ޕީއެސްޖީއާއެކު މެސީ ވަނީ ފްރާންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް