ކ. މާލެ
|
23 ޖުލައި 2022 | ހޮނިހިރު 07:37
ޔޫކްރޭނާ ރަޝިއާއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
ޔޫކްރޭނާ ރަޝިއާއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
ރޮއިޓާސް
ޔޫކްރޭނުން ގޮވާން އެކްސްޕޯޓުކުރުން
ޔޫކްރޭނުން ގޮވާން އެކްސްޕޯޓުކުރަން ޕޯޓުތައް ހުޅުވާލަނީ
 
މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ރަޝިއާއިން ކަނޑުމަގުން ޔޫކްރޭނަށް ހަމަލާއެއްނުދޭނެ
 
ޔޫކްރޭނުގައި 10 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގޮވާން އެބަހުރިކަމަށް ޒެލެންސްކީ ވަނީ ވިދާޅުވެފައި

ޔޫކްރޭނުން ގޮވާން އެކްސްޕޯޓުކުރުމަށް ބްލެކް ސީގެ އައްސޭރިފަށުގައި ހުންނަ އެ ގައުމުގެ ޕޯޓުތައް ހުޅުވާލަން، ރަޝިއާއާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގައި ބުނެފައިވާގޮތުގައި ޕޯޓުތައް ހުޅުވާލިނަމަވެސް ކަނޑުމަގުން ރަޝިއާއިން ޔޫކްރޭނަށް ހަމަލާއެއްނުދޭނެއެވެ. އެ ފުރުސަތު ނުދިނުމަށް ޔޫކްރޭނުން މިހާރު ވަނީ އެ ސަރަހައްދުގައި މައިންތައް އަޅާފައެވެ. މި އެއްބަސްވުމާއެކު އެތަކެތި ކަނޑުން ނަގައި، އަލުން ދަތުރުފަތުރު ފަށާނެއެވެ.

ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހު ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލުގައި ބޭއްވި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައެވެ. މި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި ދެ ގައުމުގެ އަސްކަރީ އޮފިޝަލުންނާއި އދ ގެ މެމްބަރުންނާއި، އދ އާ ރަޝިއާ އަދި ޔޫކްރޭންގެ މެދުގައި މެދުވެރިއެއްގެ ރޯލު އަދާކުރާ ތުރުކީގެ އިސް އޮފިޝަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ރަޝިއާއާއި ޔޫކްރޭނަކީ ދުނިޔޭގެ މާކެޓުގައި އެންމެ ގިނައިން ގޮވާމުގެ ބާވަތްތައް އެކްސްޕޯޓްކުރާ ދެ ގައުމެވެ. ނަމަވެސް ރަޝިއާއިން ޔޫކްރޭނަށް ހަމަލާދޭން ފެށުމާ ގުޅިގެން މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން ޔޫކްރޭނުން ގޮވާމުގެ ބާވަތްތައް އެކްސްޕޯޓުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅި، ވަގުތީގޮތުން މަޑުޖައްސާލިއެވެ. އެ ގައުމުގައި މިހާރު ވެސް 10 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރަށްވާހާ ގޮވާން އެކްސްޕޯޓް ނުކުރެވި އެބަހުރިކަމަށް ޔޫކްރޭނުގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމިރް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އޮންލައިންކޮށް ދެއްވި ޚިތާބެއްގައި ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ، މިދިޔަ އަހަރު އުފެއްދި ގޮވާމުގެ 20 މިލިއަން ޓަނު އަދިވެސް އެބަހުރިކަމަށާއި، މިއަހަރު އުފެއްދި ގޮވާންވެސް އެކްސްޕޯޓްކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. މިތަކެތި އެކްސްޕޯޓްކުރެވޭނީ ރަޝިއާއިން އެއްބާރުލުން ދީގެން ކަމަށާއި, އދ އިން އެކަން ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބްއޮތްކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރަޝިއާއިން ޔޫކްރޭނަށް ދެމުން އަންނަ ހަމަލާތަކާއެކު ޔޫކްރޭނުގެ ގޮވާމުގެ އެކްސްޕޯޓް ހުއްޓިފައިވާއިރު، ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ގޮވާމުގެ އަގު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އުފުލިފައެވެ. ގޮވާން ލިބުން ދަތިވެ، ބައެއް ގައުމުތަކުން ރީއެކްސްޕޯޓް ކުރުންވެސް މަޑުޖައްސާލާފައިވާއިރު، ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ބައެއް ގައުމުތަކަށް ވަނީ ދަތިވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
67%
0%
33%
0%
0%
ކޮމެންޓް