ކ. މާލެ
|
18 ޖުލައި 2022 | ހޯމަ 16:45
މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ރާއްޖޭގެ ޓީމު
މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ރާއްޖޭގެ ޓީމު
ޓްވިޓާ / އަޙްމަދު މަޚްލޫފް
ރާއްޖޭގެ ކަރާޓޭ ޓީމް
ބައިނަލްއަގުވާމީ ކަރާޓޭ މުބާރާތެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ރާއްޖޭގެ ޓީމު ފުރައިފި
 
ޖުމްލަ 12 ގައުމަކުން މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ
 
މި މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ 14 ކުދިން ބައިވެރިވާނެ

ބައިނަލްއަގުވާމީ ކަރާޓޭ މުބާރާތެއްގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބައިވެރިވުމަށް ރާއްޖޭގެ ކަރާޓޭ ޓީމު މިއަދު ފުރައިފިއެވެ.

މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އިންޑިއާގެ ޓަމިލްނާޑޫގައި ހުންނަ ވީ.އޯ.ސީ ސްޓޭޑިއަމްގައި މިމަހުގެ 23ން 24ގެ ނިޔަލަށެވެ. މި މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ 14 ކުދިން ބައިވެރިވާނެއެވެ. ޖުމްލަ 12 ގައުމަކުން މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

Advertisement

ކަރާޓޭ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ދިވެހި ޓީމާ މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަޚްލޫފް ވަނީ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. އެ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރު ވަނީ ދިވެހި ޓީމުގައި ހިމެނޭ އެތުލީޓުންނަށް ހިތްވަރު ދެއްވައި، ކާމިޔާބީއަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

މިއީ ރާއްޖޭގައ ހުރިހާ ކުޅިވަރަކަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށް އަދުގެ ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތަށް އިތުރުވެގެންދާ ބޮޅެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް