ކ. މާލެ
|
10 ޖުލައި 2022 | އާދީއްތަ 13:40
ބަނގުރާ
ބަނގުރާ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް
2 ރަށަކުން ބަނގުރާ އަތުލައިގެންފި
ހިންމަފުއްޓާއި ގއ. ވިލިނގިލިން ބަނގުރާ އަތުލައިގެންފި
 
ހިންމަފުއްޓާއި ވިލިނގިލިން މިހާތަނަށް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައެއް ނުވޭ
 
މާފުށިން ވަނީ މަސްތުވާތަކެތި ވެސް އަތުލައިގެންފައި

ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ކ. ހިންމަފުއްޓާއި ގއ. ވިލިނގިލިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރާ އަތުލައިގެންފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެ ދެރަށުން ބަނދުރާ އަތުލައިގެންފައިވަނީ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ބަނގުރާއާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ ދެރަށުގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަންތަކެއްގައި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ހުކުރު ދުވަހާއި ހޮނިހިރު ދުވަހު ހިންގި އޮޕަރޭޝަންތަކަކީ ޢީދާ ގުޅުވައިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަންތަކެއް ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ޢީދާ ގުޅުވައިގެން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ދަންވަރު ހިންމަފުށީގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި އެ ރަށުގެ ކެފޭއެއް ކައިރީގައި ހުރި ގަސްތަކެއް ކައިރި ބަލައި ފާސްކުރިއިރު 71 ފުޅި ބަނގުރާ ފެނިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ގއ. ވިލިނގިލީގައި ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ހިންގި އޮޕަރޭޝަނަކީވެސް އީދު ބަންދާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އޮޕަރޭޝަނެކެވެ. އެ އޮޕަރޭޝަނުގައި، އެ ރަށު ހިއްކި ސަރަހައްދުގައި ހުރި ފަޅު ގެއެއް ބަލައިފާސްކުރިއިރު 6 ދަޅު ބިޔަރު ފެނިފައިވާ ކަމަށާއި މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައެއް ނުވާ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

Advertisement

ބަނގުރަލުގެ އިތުރުން އީދު ބަންދާ ގުޅިގެން މާފުށީގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެތި ވެސް ފުލުހުން ވަނީ އަތުލައިގެންފައެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި 33 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. އޭނާ ހައްޔަރު ކުރީ މާފުށީގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރާކަމަށް ފުލުހުންނަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި، އޭނާ ދިރިއުޅޭ ގެ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ބަލައި ފާސްކުރިއިރު މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއްހުރި 58 ރަބަރު ޕެކެޓާއި މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއްހުރި ޖޫސްޕެޓީ ކޮތަޅެއް ފެނުމުން ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރު ކުރި މީހާގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް މާފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައި ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް 15 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ވަނީ ދީފައެއެވެ.

މި  މައްސަލަތައް ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް