ކ. މާލެ
|
9 ޖުލައި 2022 | ހޮނިހިރު 14:53
އުރީދޫގެ އީދު ގިވްއަވޭ
އުރީދޫގެ އީދު ގިވްއަވޭ
އުރީދޫ
އުރީދޫގެ އީދު ގިވްއަވޭ
ޢީދުގެ ޚާއްސަ ފޮޓޯތައް ހިއްސާކޮށްގެން ސެމްސަންގ ފޯނެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު
 
އީދުގެ އުފާވެރި މަންޒަރުތައް ހިއްސާކޮށްގެން ގިވްއަވޭގައި ބައިވެރިވެވޭނެ
 
ގިވްއަވޭގެ ދަށުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ ސެމްސަންގ ގެލެކްސީ އެސް 21 ޕްލަސްއެއް

އަޟްހާ އީދުގެ ޚާއްސަ މަންޒަރެއް ފެންނަ ފޮޓޯއެއް ހިއްސާކޮށްގެން ސެމްސަންގ ފޯނެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު އުރީދޫ މޯލްޑިވްސުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

"ޢީދު ގިވްއަވޭ"ގެ ގޮތުގައި އެ ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވަނީ ސެމްސަންގ ގެލެކްސީ އެސް 21 ޕްލަސްގެ 256 ޖިީބީގެ ސްމާރޓް ފޯނެކެވެ. މި ފޯނު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު މުޅި ރާއްޖެއަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

އުރީދޫން ހުޅުވާލި މި ފުރުސަތުގެ ދަށުން ފޮޓޯތައް ހިއްސާކުރަންޖެހޭނީ ޕަބްލިކަށް ފެންނަ ގޮތަށް ހުންނަ އެކައުންޓަކުންނެވެ. މިގޮތަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފޮޓޯ ހިއްސާކުރާއިރު #EidMajaa ބޭނުންކުރަން އުރީދޫއިން ވަނީ އިރުޝާދު ދީފައެވެ.

އަޟްހާ އީދާ ގުޅުވައިގެން އުރީދޫ މޯލްޑިވްސުން ހުޅުވާލި މި ފުރުސަތުގެ ދަށުން ޖުލައި 21 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 23:59އާ ހަމައަށް ފޮޓޯތައް ހިއްސާކުރެވޭނެއެވެ.

އީދާއި ބޮޑު ޗުއްޓީ އަދި މިނިވަންދުވަހާ ދިމާކޮށް އުރީދޫއިން ވަނީ އެ ކުންފުނީގެ ހުރިހާ މޯބައިލް ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚާއްސަ އޮފަރއެއްވެސް ތައާރަފުކޮށްފައެވެ. މި އޮފަރގެ ދަށުން އެންމެ 100 ރުފިޔާއަށް 100 ޖީބީ ލިބޭނެއެވެ.

މިއީ މިނިވަން ދުވަހާއި އަޟްހާ އީދާ ގުޅިގެން ލިބޭ ބަންދުގައި، ކޮންމެތާކު، ކޮންމެވަގުތެއްގައިވެސް އާއިލާއާއި ރައްޓެހިންނާ އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ތައާރަފުކުރި އޮފަރއެއްކަމަށް އުރީދޫއިން ބުނެއެވެ. 6 ޖުލައި 2022ން 31 ޖުލައި 2022ގެ ރޭގަނޑު 11:59ގެ ނިޔަލަށް އުރީދޫގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް އެ އޮފަރގެ ބޭނުން ހިފޭނެއެވެ.

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ، ހުސައިން ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ، ބޮޑު ބަންދުތެރޭ ޗުއްޓީ ހަދާލަން ރަށަކަށް ދިޔަޔަސް ނުވަތަ އާއިލާއާއެކު ވަގުތު ހޭދަކޮށްލަން ގޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރިޔަސް، އަޟްހާ އީދަކީ ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރާ، ޚާއްސަ އުފާވެރިކަމަކުން ފުރިގެންވާ ޗުއްޓީއެއް ކަމުން، މި އުފާވެރި މުނާސަބަތުގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް، ދުރުގައި ތިބި އާއިލާއާއި ރައްޓެހިންނާ އިތުރަށް ގުޅުވާލަދިނުމަށް، ޗުއްޓީގެ ތެރެއިން ކުލަގަދަ އަދި އުފާވެރި ވަގުތުތައް ހިއްސާކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެގޮތުން މި ޚާއްސަ އޮފަރ ކަމުދާނެކަމަށް އުއްމީދުކުރައްވާކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް