ކ. މާލެ
|
5 ޖުލައި 2022 | އަންގާރަ 12:33
ދެވަނަ ޑިވިޝަންގައި ޓީމްތައް ބެހުނު ގޮތް
ދެވަނަ ޑިވިޝަންގައި ޓީމްތައް ބެހުނު ގޮތް
ދެވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް
ނިއުރޭޑިއަންޓާއި ވިކްޓްރީ އެއް ގްރޫޕަކަށް
 
މުބާރާތް ފަށާނީ މިމަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު

ދެވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ދެ ކްލަބު, ނިއުރޭޑިއަންޓާއި ވިކްޓްރީ އެއް ގްރޫޕެއްގައި ވާދަކުރަން ޖެހިއްޖެއެވެ.

މިއަދު ގުރުއަތުލުމުން ޓީމްތައް ބެހުނު ގޮތުން ނިއުރޭޑިއަންޓާއި ވިކްޓްރީވެސް ހިމެނުނީ ގްރޫޕް 2 ގައެވެ. މިގްރޫޕްގެ އެހެން ޓީމްތަކުގެ ތެރޭގައި ކުރިން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގައި ވާދަކުރި ބީޖީއާއި, މަހިބަދޫ ސްޕޯރޓްސް ކްލަބު ހިމެނެއެވެ. ތިންވަނަ ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމްގެ ގޮތުގައި ދެވަނަ ޑިވިޝަނަށް ކޮލިފައިވެ, ވަރުގަދަ ޓީމެއް އެކުލަވާލާފައިވާ ބުރު ސްޕޯރޓްސް ކްލަބު އޮތީ ގްރޫޕު އެކެއްގައެވެ. އެގްރޫޕުގައި ހިމެނޭ އެހެން ޓީމްތަކުގެ ތެރޭގައި ކުޑަހެންވޭރު, ޖޭޖޭ ސްޕޯރޓްސް, ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް, އަދި ޕީކޭ ހިމެނެއެވެ.

މުބާރާތް ކުރިއަށްދާނީ ކޮންމެ ގްރޫޕަކުންވެސް އެއްވަނަ އަދި ދެވަނަ ސެމީފައިނަލަށް ދަތުރުކުރާ ގޮތަށެވެ. ސެމީފައިނަލް ދެ މެޗުން މޮޅުވާ ދެޓީމަށް ފައިނަލްގެ ޖާގަ ލިބޭނެއެވެ. އެހެންކަމުން ނިއުއާއި ވިކްޓްރީއާ ދެޓީމަށްވެސް ސެމީއަށް ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ.

މުބާރާތް ފަށާނީ މިމަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ވިކްޓްރީއާއި ނިއުރޭޑިއަންޓަކީ ތިން އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ސަސްޕެންޝަނަށްފަހު އެނބުރި އައި ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ދެ ކްލަބެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
33%
33%
0%
33%
0%
0%
ކޮމެންޓް