ކ. މާލެ
|
4 ޖުލައި 2022 | ހޯމަ 13:24
ގެބްރިއަލް ޖީސަސް
ގެބްރިއަލް ޖީސަސް
ޓްވިޓަރ
ޖީސަސް އާސެނަލަށް ބަދަލުވުން
އާސެނަލުން ޖީސަސްގެ ސޮއި ހޯދައިފި
 
އާސެނަލުން ޖީސަސްގެ ސޮއި ހޯދާފައިވަނީ 45 މިލިއަން ޕައުންޑަށް

މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއަށް ކުޅެމުން އައި ބްރެޒިލްގެ ފޯވާޑް ގެބްރިއަލް ޖީސަސްގެ ސޮއި އާސެނަލުން ހޯދައިފިއެވެ.

އާސެނަލުން ޖީސަސްގެ ސޮއި ހޯދާފައިވަނީ 45 މިލިއަން ޕައުންޑަށެވެ. ޖީސަސްގެ ސޮއި ހޯދުމަށްފަހު އާސެނަލްގެ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރ އެޑޫ ބުނީ ޖީސަސްގެ ޓްރާންސްފާ ކާމިޔާބު ކުރެވުމުން އާސެނަލުން ހިތްހަމަ ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ފުޓުބޯޅަ ދަންނަ މީހެއް ނަމަ، ޖީސަސްގެ ކޮލިޓީ އެ މީހަކަށް އެނގޭނެކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އެޑޫ ބުނީ އުމުރުން 25 އަހަރުގެ ޖީސަސް ވަނީ އޭނާ އަކީ މަތީ ފަންތީގެ ކުޅުންތެރިއެއްކަން ސާބިތުކޮށްދީފައި ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އައު ސީޒަނަށް ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާ ގުޅުމަށް ޖީސަސްއަށް މަރުހަބާ ކިޔާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކެލް އާޓެޓާ ބުނީ ޕާސަނަލީ އޭނާ އަށް ޖީސަސް އެނގޭ ކަމަށާއި، ޖީސަސް އަކީ ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ކާމިޔާބު ކުޅުންތެރިއެއްކަން އެންމެނަށް ވެސް އެނގޭނެ ކަމަށެވެ. އިތުރަށް އޭނާ ބުނީ ޖީސަސް އަކީ މުޅި އާސެނަލުން ބޭނުންވި ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށާއި، އެކަން ކާމިޔާބުކުރެވުމުން ނުހަނު އުފާވާ ކަމަށެވެ. އާސެނަލްގައި ޖީސަސް ބޭނުން ކުރާނީ ނުވަ ނަންބަރު ޖަރޒީއެވެ.

Advertisement

ޖީސަސް އޭނާގެ ސީނިއަރ ކެރިއަރު ފަށާފައިވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އޭނާ މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއަށް ބަދަލުވީ 2017 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ސިޓީއަށް ބަދަލުވެ އެ ޓީމަށް ކުޅެދިން 236 މެޗުގައި އޭނާ ވަނީ އެ ޓީމަށް 95 ލަނޑު ޖަހައިދީފައެވެ. ޖީސަސް ވަނީ ސިޓީއާއެކު އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގާއި، އެފްއޭ ކަޕާއި، ކަރަބޯ ކަޕް އަދި އެފްއޭ ކޮމިއުނިޓީ ޝީލްޑް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާ ވަނީ 21-2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލްގައި ސިޓީއާ އެކު ކުޅެފައެވެ.

ބްރެޒިލްގެ ޤައުމީ ޓީމަށް ވެސް ކުޅެމުން އަންނަ ޖީސަސް ވަނީ ޤައުމީ ޓީމަށް 56 މެޗު ކުޅެދީ 19 ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. ޤަައުމީ ޓީމާއެކު އޭނާ ވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ކޮޕަ އެމެރިކާ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް