ކ. މާލެ
|
3 ޖުލައި 2022 | އާދީއްތަ 20:00
ޔޫކްރެއިން އަސްކަރިއްޔާގެ އޮފިސަރެއް
ޔޫކްރެއިން އަސްކަރިއްޔާގެ އޮފިސަރެއް
ރޮއިޓާސް
ޔޫކްރެއިން-ރަޝިއާ ހަނގުރާމަ
ޔޫކްރެއިނުން ރަޝިއާގެ އާންމުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހަމަލާދިންކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި
 
މި ހަމަލާގައި ތިން މީހުން މަރުވެ އެތައް ބަޔަކަށް އަނިޔާވެފައިވާއިރު، ގިނަ އަދަދެއްގެ ގެތަކަށް ވަނީ އެކިވަރުގެ އަނިޔާތައް ލިބިފައި
 
މީގެކުރިން ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ޒެލެންސްކީ ވަނީ އެގައުމުން ރަޝިއާއަށް ހަމަލާތައް ދިނުމަށް ނުވިސްނާކަމަށް ވިދާޅުވެފައި

ޔޫކްރެއިނުން ރަޝިއާގެ އާންމު ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހަމަލާދީފައިވާކަމަށް، އެގައުމުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ތަރުޖަމާން އިގޯ ކޮނަޝެންކޮވްް ތުހުމަތުކުރައްވައިފިއެވެ.

ޔޫކްރެއިން ރަޝިއާގެ ބޯޑަރާ ކައިރީ އޮންނަ ރަޝިއާގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ބެލްގޮރޮޑްއަށް އާދިއްތަ ދުވަހު މިސައިލް ހަމަލާއެއް އަމާޒުވެފައިވާއިރު، މިއީ ޔޫކްރެއިނުން ގަސްތުގައި ރަޝިއާގެ އާންމުންނަށް އަމާޒުކޮށްދިން ހަމަލާއެއްކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ތަރުޖަމާން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން މި ހަމަލާގައި ތިން މީހުން މަރުވެ އެތައް ބަޔަކަށް އަނިޔާވެފައިވާއިރު، ގިނަ އަދަދެއްގެ ގެތަކަށް ވަނީ އެކިވަރުގެ އަނިޔާތައް ލިބިފައެވެ.

ބެލްގޮރޮޑްގެ ގަވަރުނަރު ވިދާޅުވާގޮތުގައި ޔޫކްރެއިންގެ ބޯޑަރާ ގާތްގަޑަކަށް 40 ކިލޯމީޓަރު ދުރުން އެސިޓީގައި އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ގޮވުންތައް ވަނީ ރިޕޯޓުކުރެވިފައެވެ. އެގޮތުން މިހަމަލާތަކުގައި 11 އެޕާޓްމެންޓް އިމާރާތާއި 39 ގެއަކަށްއެ ގެއްލުން ލިބިފައިވާއިރު، މީގެތެރެއިން ފަސްތަނެއް މުޅިންހެން ބިމާހަމަވެފައިވާކަމަށް ގަވަރުނަރު ފާހަގަކުރައްވައެވެ.

މީގެކުރިން ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމީރް ޒެލެންސްކީ ވަނީ އެގައުމުން ރަޝިއާއަށް ހަމަލާތައް ދިނުމަށް ނުވިސްނާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
50%
0%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް