ކ. މާލެ
|
1 ޖުލައި 2022 | ހުކުރު 16:10
އައިއެސް ލޯގޯ ޖަހައިގެން މެމްބަރަށް އެރި މީހާ ހައްޔަރު ކުރުން
އައިއެސް ލޯގޯ ޖަހައިގެން މެމްބަރަށް އެރި މީހާ ހައްޔަރު ކުރުން
ފޭސްބުކް
ސަލްމާން މިސްކިތުގައި އަޑުގަދަ ކުރި މީހަކު ހައްޔަރ
އައިއެސްގެ ލޯގޯ ޖަހައިގެން ސަލްމާން މިސްކިތުގެ މިންބަރަށް އަރައި އަޑުގަދަކުރި މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
 
މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރު ކުރީ 43 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް
 
މި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނޭ

ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތެއް ކަމަށްވާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް)ގެ ލޯގޯ ޖަހައިގެން ސަލްމާން މިސްކިތުގެ މެމްބަރަށް އަރައި އަޑު ގަދަ ކުރި މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ.

މި މީހާ ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނި ހުކުރު ވަގުތު ސަލްމާން މިސްކިތުގައި އަޑުގަދަ ކުރުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. ފުލުހުން ބުނި ގޮތުގައި އެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވަނީ މެންދުރު 12:24 ހާއިރު ކަމަށެވެ. އެ މައުލޫމާތު ލިބުމާއެކު ފުލުހުން ސަލްމާން މިސްކިތަށް ގޮސް އެ މީހާ ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ 43 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިތުރަށް ބަލަން ޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުންދާ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

Advertisement

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ ވީޑީއޯތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި އެ މީހާ މަސައްކަތް ކުރީ ސަލްމާން މިސްކިތުގެ މިންބަރަށް އަރައި އަމިއްލައަށް ޚުތުބާ ކިޔުމަށެވެ. އެވަގުތު އޭނާ ލައިގެން ހުރި ކުރުތާގެ ފަހަތުގަޔާއި ކުރިމަތީގައި އައިއެސްގެ ލޯގޯ ޖަހާފައިވާތަން ފެނެއެވެ.

މަންޒަރު ދުށް ފަރާތްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި އެ މީހާ ހުއްޓުވަން ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރުމުން އޭނާ ވަނީ ނުކިޔަމަންތެރިކަން ދައްކާފައެވެ. އަދި މިސްކިތުގެ ބައެއް ތަކެއްޗަށް ވެސް ގެއްލުން ދީފައިވާ ކަމަށް މަންޒަރު ދުށް ފަރާތްތަކުން މައުލޫމާތު ދީފައި ވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
46%
0%
31%
8%
0%
15%
ކޮމެންޓް