ކ. މާލެ
|
28 ޖޫން 2022 | އަންގާރަ 07:05
މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް އޮފީސް
މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް އޮފީސް
ރާއްޖެ އެމްވީ
ޕޯސްޓުގެ ޚިދުމަތް
ޕޯސްޓުގެ ޚިދުމަތް އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރަން މަސައްކަތްތަކެއް
 
އެޖެންސީ ޚިދުމަތްތައް އެއް ފުރާޅެއްގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރަން ޕޯސްޓުން ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން
 
ޕޯސްޓަލް ބޭންކިންގެ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ދަނީ ބަލަމުން

ޕޯސްޓުގެ ޚިދުމަތް އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް އެކި ކަންކަމަށް ފޯކަސްކޮށްގެން ޚިދުމަތް ދޭން މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑުން ބުނެފިއެވެ.

ޒަމާނުއްސުރެ ރާއްޖޭގައި ގާއިމްވެފައިވާ ޕޯސްޓުގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ވާހަކަދައްކަވަމުން މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑްގެ ބިޒްނަސް ޑިވަލޮޕްމަންޓް ޑިރެކްޓަރ އައިޝަތު ޝިރްދާ ވިދާޅުވީ ކަސްޓަމަރުންގެ ބޭނުންތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއެެކު ޕޯސްޓުގެ ޚިދުމަތްވެސް ރަނގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށެވެ.

މިގޮތުން އެކި ކަންކަމަށް ފޯކަސްކޮށްގެން ޚިދުމަތް ދެމުންދާއިރު އޭގެ ތެރޭގައި މެއިލް ސަރވިސް، ފައިނޭންޝަލް ސަރވިސް އަދި އީ-ކޮމަރސް ސަރވިސް ފާހަގަކޮށްލެވޭކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ޕެކޭޖުތައް ކަސްޓަމަރުންނާ ހަމައަށް ފަސޭހައިން ލިބޭނެގޮތް ފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކާ ކިއުބީ ސިސްޓަމް ގާއިމްކޮށް، ޕިކް ޕޯސްޓް ސްޓޭޝަންތައް ގާއިމްކުރުމާއި، އީއެމްއެސްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާއި، އީޓުކުރީ ޚިދުމަތް ގާއިމްކުރުމާއި، އީޓުކުރީ ލޯކަލް ގާއިމްކުރުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މި ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ރަނގަޅުކޮށް ފުޅާކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާކަމަށް ޝިރްދާ ވިދާޅުވިއެވެ. މިގޮތުން ޕޯސްޓަލް ބޭންކިންގެ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރެވޭނެ ގޮތްތައްވެސް ބަލަމުންދާކަމަށް ޝިރްދާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިހާރު ޕޯސްޓުން ދެމުންދާ އެޖެންސީ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށް އިތުރު ޚިދުމަތްތަކެއް ޕޯސްޓުގެ ދަށުން ހިންގުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވަމުންދާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެއީ އެއްތަނަކުން ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ލިބޭނެ ގޮތެއް ހެދުމަށް ކަމަށް ޝިރްދާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް