ކ. މާލެ
|
20 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހުކުރު 09:03
މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް އޮފީސް
މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް އޮފީސް
ރާއްޖެ އެމްވީ
މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓު
ޕޯސްޓުގެ ނަމުގައި ސްކޭމް މެސެޖުތަކެއް ފޮނުވަނީ، އެދެނީ ސަމާލުވާން
 
އެފަދަ މެސެޖުތަކަށް ސަމާލުވާން އެދޭ
 
އެ އޮފީހުގެ ނަމުގައި އެކި ބާވަތުގެ ލިންކުތައް ހިމެނޭ ފޭކު މެސެޖުތައް ދަނީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޮނުވަމުން

މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓުގެ ނަމުގައި ސްކޭމް ކުރުމުގެ މެސެޖުތަކެއް ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޮނުވަމުންދާތީ އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް އެ އޮފީހުން އެދެފި އެވެ.

ޕޯސްޓުން ސޯޝަލް މީޑިޔާގެ މަންސަތަކުގައި ޝާއިއުކުރަމުންދާ ބައެއް ޕޯސްޓުތަކުން ފެންނަ ގޮތުން، އެ އޮފީހުގެ ނަމުގައި އެކި ބާވަތުގެ ލިންކުތައް ހިމެނޭ ފޭކު މެސެޖުތައް ދަނީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޮނުވަމުުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ކަސްޓަމަރުންގެ އައިޓަމްތައް ހަވާލުނުކުރެވޭ މެސެޖުތަކާއި، ވެރިފަރާތުގެ އައިޑީ ކާޑު ޔަގީން ކުރުމަށްޓަކައި ފޮނުވާ މެސެޖުތަކުގެ އިތުރުން ވެރި ފަރާތުގެ އެޑްރެސް ޔަގީން ކުރުމަށް ފޮނުވާ މެސެޖުތައް ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

އެފަދަ މެސެޖުތަކުގައި އެ ކަސްޓަމަރުންގެ ޓްރެކިން ނަންބަރުތައް ވެސް ހިމަނާފައި ހުރެ އެވެ. އަދި ލިންކަށް ވަނުމުން އެކި ނަންނަމުގެ ފީތައް ދެއްކުން ފަދަ ކަންކަން ހުންނަ ކަމަށް އެ އޮފީހުން ބުންޏެވެ.

Advertisement

ޕޯސްޓުން އެދެނީ އެފަދަ މެސެޖުތަކަށް އާންމުން ސަމާލުވެ، އެފަދަ މެސެޖެއް ލިބިއްޖެ ނަމަ އެ އޮފީހަށް އެންގުމަށެވެ.

މި ފަހަކަށް އައިސް އެކި އޮފީސްތަކުގެ ނަންނަމުގައި ފޭކު ސްކޭމް މެސެޖުތައް އަންނަނީ އާންމުންނަށް ފޮނުވަމުންނެވެ. އެގޮތުން ބީއެމްއެލް އަދި އާބަންކޯގެ ނަމުގައި އެކި ކަހަލަ މެސެޖުތައް ފޮނުވަމުންދާއިރު، އެފަދަ މެސެޖުތަކަށް ސަމާލުވުމަށް ފުލުހުންނާއި އެ އިދާރާތަކުން އަންނަނީ ގޮވާލަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
50%
50%
ކޮމެންޓް