ކ. މާލެ
|
27 ޖޫން 2022 | ހޯމަ 07:11
މާލެ ވިޔަފާރި ބަނދަރު
މާލެ ވިޔަފާރި ބަނދަރު
އެމްޕީއެލް
ކަސްޓަމްސް ތަފާސްހިސާބު
މެއި މަހު ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރި މުދަލުގެ އަގު 700 މިލިއަން ރުފިޔާއިން މައްޗަށް
 
މެއި މަހު ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބުނު އާމްދަނީ 300 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާ

ނިމިދިޔަ މެއި މަހު 719 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓު ކޮށްފައިވާކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއިން ބުނެފިއެވެ.

ކަސްޓަމްސްއިން ވަނީ މެއި މަހު ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރި މުދަލާއި، ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓުކުރި މުދަލާއި، ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީގެ ތަފާސްހިސާބު ހާމަކޮށްފައެވެ.

ކަސްޓަމްސްއިން ބުނީ ފާއިތުވި މެއި މަހު ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓް ކުރި މުދަލުގެ އެފްއޯބީ އަގު 2021 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހާ އަޅާބަލާއިރު 40 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހު ދިވެހިރާއްޖެއިން 515 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އެކްސްޕޯޓް ކޮށްފައިވާއިރު، މި އަހަރުގެ މެއި މަހު މި އަދަދުވަނީ 719 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އިތުރުވެފައެވެ.

ކަސްޓަމްސްއިން ބުނީ ފާއިތުވި މެއި މަހު ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކުރި މުދަލުގެ ސީއައިއެފް އަގު 2021 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހާ އަޅާބަލާއިރު 52 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހު ދިވެހިރާއްޖެއަށް 2.9 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާއިރު، މި އަހަރުގެ މެއި މަހު މި ޢަދަދުވަނީ 4.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އިތުރުވެފައެވެ.

މިއާއެކު މިއަހަރުގެ މެއި މަހު ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ ފާއިތުވި އަހަރުގެ މި މުއްދަތާ އަޅާ ބަލާއިރު 26 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައިވާކަމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ބުނެފައިވެއެވެ. މިއަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި 300 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް ދައުލަތަށް ލިބިފައިވާއިރު، މިދިޔަ އަހަރު މެއި މަހު ލިބުނީ 239 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް ކަމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

ފާއިތުވި މަހު ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން މުދާ އެތެރެކޮށްފައިވާ ގައުމުތަކަކީ އޮމާން، އިންޑިއާ، ޗައިނާ، ޔޫއޭއީ އަދި ސިންގަޕޯރ އެވެ. އޮމާން އިން 783 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އެތެރެކޮށްފައިވާއިރު، އިންޑިއާ އިން 650 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ ވަނީ އެތެރެކޮށްފައެވެ. މީގެއިތުރުން ޗައިނާ އިން 447 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ، ޔޫ.އޭ.އީ އިން 426 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އަދި ސިންގަޕޯރ އިން 387 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ ފާއިތުވި މަހު ވަނީ އެތެރެކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް