ކ. މާލެ
|
25 ޖޫން 2022 | ހޮނިހިރު 12:15
ނިއު އާއި ވިކްޓަރީވެސް ދެވަނަ ޑިވިޝަންގައި ވާދަކުރާނެ
ނިއު އާއި ވިކްޓަރީވެސް ދެވަނަ ޑިވިޝަންގައި ވާދަކުރާނެ
އެފްއޭއެމް
ނިއުރޭޑިއަންޓް އެނބުރި އައުން
ނިއުރޭޑިއަންޓްގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލުން އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު
 
ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިން މިއަދު އަންނަން ފަށާނެ

ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯރޓްސް ކްލަބްއަށް އެފްއޭއެމްއިން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު ސަސްޕެންޝަން އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު އުވާލާނެކަމަށް މައުލޫމާތުލިބިއްޖެއެވެ.

ބޭރު ކުޅުންތެރިންނާއި, ދިވެހި ކުޅުންތެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާގެ މައްސަލައިގައި ފީފާއާއި އެފްއޭއެމްއިން ނިއުރޭޑިއަންޓް ސަސްޕެންޑްކޮށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ނަގަނީ އެކްލަބުން އެފައިސާ ކުޅުންތެރިންނަށް ދިނުމުންނެވެ. އަދި ދިވެހި ކުޅުންތެރިންނަށް ފައިސާދޭނެ ގޮތުގެ އެއްބަސްވުންތަކެއް ހެދުމުން, އެކުޅުންތެރިން އެފްއޭއެމްގައި ސަސްޕެންޝަން ނެގުމަށް އެދުމުންނެވެ. ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިންނާއި ކޯޗަށް ނިއުރޭޑިއަންޓުން ދޭންޖެހޭ 3.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިނުމުން ފީފާއިން މިހާރު ވަނީ ނިއުރޭޑިއަންޓަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލާފައެވެ. އެކަމަކު އެފްއޭއެމްއިން ސަސްޕެންޝަން އުވާލާނީ އަންގާރަ ދުވަހު އޮންނަ އެކްސްކޯ ބައްދަލުވުމުގައިކަމަށް މައުލޫމާތުލިބެއެވެ.

މިމަހު ބޭއްވި އެފްއޭއެމްގެ ކޮންގްރެސްއިން ވަނީ ނިއުރޭޑިއަންޓުން ފައިސާ ދެއްކުމުން ސަސްޕެންޝަން އުވާލުމުގެ ބާރު އެކްސްކޯއަށް ދީފައެވެ. ސަސްޕެންޝަން އުވާނުލިނަމަވެސް ކުރިއަށް ދިއުމުގެ މަގު އެފްއޭއެމްއިން ވަނީ ނިއުރޭޑިއަންޓަށް ތަނަވަސްކޮށްދީފައެވެ. ނުރަސްމީކޮށް ނިއުރޭޑިއަންޓުން އަންނަނީ ޕްރެކްޓިސް ކުރަމުންނެވެ. އެންމެފަހުން އެޓީމުން ޕްރެކްޓިސްކޮށްފައިވަނީވެސް ޓާފް ދަނޑުގައެވެ. ނިއުރޭޑިއަންޓްގެ ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން ބައެއް ކުޅުންތެރިން މިއަދު މާލެ އަންނާނެކަމަށްވެސް މައުލޫމާތުލިބެއެވެ. ނަމަވެސް ނިއުއިން ގެންނަން މަސައްކަތްކުރި މިސްރު ފޯވާޑް ފަހުވަގުތު އާދެވެން ނެތްކަން އެންގުމުން އެހެން ފޯވާޑްއެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކްލަބުން ކުރަމުން އަންނަކަމަށް މައުލޫމާތުލިބެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް