ކ. މާލެ
|
24 ޖޫން 2022 | ހުކުރު 12:35
ރަޝިއާގެ އިލްޔުޝިން އައިއެލް-112ވީ އަސްކަރީ ޓްރާންސްޕޯޓް ފްލައިޓް
ރަޝިއާގެ އިލްޔުޝިން އައިއެލް-112ވީ އަސްކަރީ ޓްރާންސްޕޯޓް ފްލައިޓް
ޚަލީޖް ޓައިމްސް
ރަޝިއާގެ އަސްކަރީ ކާގޯ ފްލައިޓެއް ވެއްޓުން
ރަޝިއާގެ އަސްކަރީ ކާގޯ ފްލައިޓެއް ވެއްޓި 4 މީހުން މަރުވެއްޖެ
ވެއްޓިފައި ވަނީ އިލްޔުޝިން އައިއެލް-76 އަސްކަރީ ކާގޯ ފްލައިޓް
ފަސް މީހުންނަށް ލިބުނު އަނިޔާތަކަށް ފަރުވާދިނުމަށް ހޮސްޕިޓަލްގައި ވަނީ އެޑްމިޓްކޮށްފައި
ފްލައިޓް ވެއްޓިފައި ވަނީ އިންޖީނަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން

ރަޝިއާގެ އަސްކަރީ ކާގޯ ފްލައިޓެއް ވެއްޓި ހަތަރު މީހުން މަރުވެއްޖެއެވެ.

ރޮއިޓަރސްގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުން ވެއްޓިފައި ވަނީ އިލްޔުޝިން އައިއެލް-76 އަސްކަރީ ކާގޯ ފްލައިޓެވެ. ފްލައިޓް ވެއްޓި ރޯވެފައި ވަނީ ރަޝިއާގެ ހުޅަނގުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ރްޔަޒަން ކައިރިން ހުކުރު ދުވަހުއެވެ.

ރަޝިއާގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކައި ހަވާލާދީ އާރްއައިއޭ ނިއުސް އެޖެންސީން ވަނީ ފްލްއިޓްގައި ތިބި ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން ހަތަރު މީހުން މަރުވެފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ. ފަސް މީހުންނަށް ލިބުނު އަނިޔާތަކަށް ފަރުވާދިނުމަށް ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައިވާކަމަށް އާރްއައިއޭ އިން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

ރަޝިއާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލާދީ އިންޓަފެކްސް ނިއުސް އެޖެންސީން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުން ފްލައިޓް ވެއްޓިފައި ވަނީ އިންޖީނަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

މިހާދިސާގައި މަރުވި މީހުންގެ ތަފްސީލެއް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
50%
50%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް