ކ. މާލެ
|
24 ޖޫން 2022 | ހުކުރު 11:38
ޔޫކްރެއިނަށް އީޔުގެ މެމްބަރު ޤައުމަކަށް ވުމުގެ ފުރުސަތު ދީފި
ޔޫކްރެއިނަށް އީޔުގެ މެމްބަރު ޤައުމަކަށް ވުމުގެ ފުރުސަތު ދީފި
ރޮއިޓާސް
ޔޫކްރެއިނަށް އީޔޫގެ މެމްބަރުކަން ދިނުން
ޔޫކްރެއިނަށް އީޔޫގެ މެމްބަރުކަން ދިނުމަކީ ރަޝިއާއަށް ދެވޭ ސިގްނަލެއް
ޔޫކްރެއިނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު އީޔޫގެ މެމްބަރުކަން ލިބުމަކީ ބަލްކަންސް ޤައުމުތަކަށް ބަލައިގަންނަށް މާ ފަސޭހަކަމަކަށް ނުވޭ
އީޔޫގެ ފެހި ލައިޓް ޔޫކްރެއިނަށް ލިބުމަކީ ކުރީގެ ސޯވިއެޓް ޔޫނިއަންގެ އަތްދަށުގައި ހުރި ޤައުމުތައް އަބަދު ރަޝިއާގެ ނުފޫޒުގެ ދަށުގައި ނުތިބޭނެ ކަމުގެ ސިގްނަލެއް

ޔޫކްރެއިނަށް ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ މެމްބަރުން ދޭން ނިންމި ނިންމުމަކީ ރަޝިއާއަށް ދެވޭ ވަރުގަދަ ސިގްނަލެއް ކަމަށް ޔޫކްރެއިނުން އީޔޫއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ސިއެވެލޮތް ޗެންސޮވް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރޮއިޓަރސްއަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ޗެންސޮވް ވަނީ އީޔޫގެ ފެހި ލައިޓް ޔޫކްރެއިނަށް ލިބުމަކީ ކުރީގެ ސޯވިއެޓް ޔޫނިއަންގެ އަތްދަށުގައި ހުރި ޤައުމުތައް އަބަދު ރަޝިއާގެ ނުފޫޒުގެ ދަށުގައި ނުތިބޭނެ ކަމުގެ ސިގްނަލެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލެޑްމިއަރ ޕުޓިން ޔޫކްރެއިންނަށް ހަމަލާދޭން އެޤައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއަށް އަމުރުކޮށްފައި ވަނީ "އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަނެއް"ގެ ނަމުގައެވެ. އަދި މިއީ ހުޅަނގުގެ ޤައުމުތަކުން ރަޝިއާގެ ބޯޑަރު ކައިރިއަށް ގޮސް އެޤައުމުގެ ސަލާމަތައް ފުށުއަރާނެ ފަދަކަމެއް ހިނގިއަ ނުދިނުމަށް ކުރާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައިވެސް ރައީސް ޕުޓިން ވަނީ ސިފަކުރައްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޔޫކްރެއިނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު އީޔޫގެ މެމްބަރުކަން ލިބުމަކީ ބަލްކަންސް ޤައުމުތަކަށް ބަލައިގަންނަށް މާފަސޭހަކަމަކަށް ނުވެއެވެ. ބަލްކަންސް ޤައުމުތައް ކަމަށްވާ އަލްބޭނިއާ، ބޮސްނިއާ، ކޮސޯވޯ، މޮންޓެނެގްރޯ، ނޯތު މެސެޑޯނިއާ އަދި ސަރބިއާއިން ވެސް ދަނީ އީޔޫއާ ގުޅުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންނެވެ. އީޔޫގެ ލީޑަރުންނާއެކު މިޤައުމުތަކުގެ ލީޑަރުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވާއިރު، މިޤައުމުތަކުގެ ލީޑަރުންނަށް އީޔޫގެ ފަރާތުން މިހާތަނަށް ލިބުނު ޖަވާބަކީ ޤައުމުތަކަށް މެމްބަރުކަން ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ޔޫކްރެއިނަށް މެމްބަރުކަން ލިބުމަކީ ބަލްކަންސް ޤައުމުތައް އެއްފަރާތެއްގައި މަޑުކުރަން ޖެހޭކަމުގެ އިތުރު ނިޝާނެއްކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ފާހަގަކުރާއިރު، މީގެ ސަބަބުން ރަޝިއާ އާއި ޗައިނާއިން މިޤައުމުތަކަށް ރަނގަޅު ހުށަހެޅުންތަކެއް ހުށަހަޅާ އެޤައުމުތަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ ކަމަށް މާހިރުން ދަނީ ފާހަގަކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
33%
67%
0%
0%
ކޮމެންޓް