ކ. މާލެ
|
16 ޖޫން 2022 | ބުރާސްފަތި 13:39
ޗެމްޕިއަން ތަށްޓާއެކު ސިޓީގެ ކުޅުންތެރިން: ފޮޓޯ-ޕްރިމިއަރ ލީގު
ޗެމްޕިއަން ތަށްޓާއެކު ސިޓީގެ ކުޅުންތެރިން: ފޮޓޯ-ޕްރިމިއަރ ލީގު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
އާސީޒަންގެ ޕްރިމިއަރ ލީގު ފަށާނީ އާސެނަލްއާއި ކްރިސްޓަލް ޕެލަސްގެ މެޗުން
 
ލީގު ފަށާނީ އޮގަސްޓް 5 ވަނަ ދުވަހު

އާސީޒަންގެ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު ފަށާ މެޗުގައި އާސެނަލްއާއި ކްރިސްޓަލް ޕެލަސް ވާދަކުރަން ޖެހިއްޖެއެވެ.

އޮގަސްޓް 5 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ރާއްޖެ ގަޑިން 12:00 ގައި ލީގު ފަށާ މެޗުގައި މިދެޓީމް ވާދަކުރާނީ ކްރިސްޓަލް ޕެލަސްގެ ދަނޑުގައެވެ. ދެވަނަ ދުވަހު ލީގުގައި ހަތް މެޗު ކުޅޭނެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި ޗެލްސީ އެވަޓަންއާ ވާދަކުރާ ނެޗާއި, ލިވަޕޫލް ފުލަމްއާ ވާދަކުރާ މެޗު ހިމެނެއެވެ. ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އޮގަސްޓް ހަތްވަނަ ދުވަހު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ވާދަކުރާނީ ވެސްޓް ހޭމްއާއެވެ. އެމެޗު ކުޅޭނީ ވެސްޓް ހޭމް ޔުނައިޓެޑްގެ ދަނޑުގައެވެ. އެދުވަހު މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ފުރަތަމަ މެޗުގައި ވާދަކުރާނީ ބްރައިޓަންއާއެވެ.

Advertisement

ޕްރިމިއަރ ލީގު އޮގަސްޓްގައި ފެށިނަމަވެސް ނޮވެމްބަރު މަހު ޤަތަރުގައި ފަށާ ވަރލްޑްކަޕަށް ލީގު މެދުކަނޑާލާނެއެވެ. އެންމެ ލަސްވެގެން ނޮވެމްބަރު 14 ވަނަ ދުވަހު ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅުންތެރިން ދޫކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. އަލުން އެކުޅުންތެރިން ކްލަބާ ގުޅެން ޖެހޭނީ ނޮވެންބަރު 26 ގެ ފަހުންނެވެ. އެހެންކަމުން މިޑްސީޒަން ބްރޭކް ހަ ހަފްތާއަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހަށް ދެމިގެންދާނެއެވެ. ވަރލްޑްކަޕްގެ ކުރިން ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ފަހު މެޗުތައް ތާވަލްކޮށްފައިވަނީ ނޮވެމްބަރު 12 އަދި 13 ވަނަ ދުވަހަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
25%
0%
25%
0%
0%
ކޮމެންޓް