ކ. މާލެ
|
14 ޖޫން 2022 | އަންގާރަ 17:21
ޔޫކްރެއިން
ޔޫކްރެއިން
އޭއެފްޕީ
ރަޝިޔާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ރަޝިޔާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައިގައި، އިތުރު ސިޓީއަކަށް ދެވެން އޮންނަ ބްރިޖްތައް ހަލާކުކޮށްލައިފި
 
ރަޝިޔާއިން މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދަނީ ޔޫކްރެއިންގެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ހަރަކާތްތައް އޮންނަ އިރުމަތީފަޅި ހިސޯރު ކުރުމަށް

މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ރަޝިޔާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައިގައި، ޔޫކްރެއިންގެ އިތުރު ސިޓީއަކަށް ދެވެން އޮންނަ ބްރިޖްތައް ރަޝިޔާ ސިފައިން އެއްކޮށް ހަލާކުކޮށްލައި އެސަރަހައްދު ވަކިކޮށްލައިފިކަމަށް ޚަބަރުލިބެއެވެ.

މިގޮތުން ސެވެރޮ ޑޮނިޔެޓްސްކް ކިޔާ ސިޓީއަށް ދެވެން އޮންނަ ތިން ބްރިޖްވެސް ހަލާކުކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް އެސިޓީގެ ގަވަނަރު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ބްރިޖްތައް ހަލާކުކޮށްލުމުން އެސަރަހައްދަށް ކާބޯތަކެއްޗާއި އެހެންވެސް ޒަރޫރީ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތްކަމަށާއި، އެތަނުން ބޭރުވާން ބޭނުންވާ ރައްޔިތުންނަށް އެތަނުން ބޭރުވެވޭނެ ގޮތެއްވެސް ނެތްކަމަށް، އޮފިޝަލުންނާ ހަވާލާދީ ލިބޭ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.  

ޔޫކްރެއިންގެ އިރުމަތީފަޅީގެ ސިޓީއެއްކަމަށްވާ ސެވެރޮ ޑޮނިޔެޓްސްކް ހިފުމަށް ރަޝިޔާސިފައިން ގަދަފަދަ ހަމަލާތައް ދެމުންދާއިރު، ބޮޑުބަޑިއާއި އެހެންވެސް ދުރަށް ފޯރާ ހަތިޔާރުތަކުން ހަމަލާދެމުން ގެންދާތީ، ޔޫކްރެއިން ސިފައިންނަށް ސިޓީގެ މެދުތެރެ ދޫކޮށް ދާން މަޖުބޫރުވެފައިވާކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

ސެވެރޮ ޑޮނިޔެޓްސްކްގެ ކޮންޓްރޯ ނެގުމަށް ރަޝިޔާ ސިފައިން އިސްކަންދެމުން އަންނަތާ ދެތިން ހަފުތާވެއްޖެއެވެ. މިސިޓީއާ ޖެހިގެން އޮންނަ ލިސީޗާންސްކް އަތުލެވިއްޖެނަމަ ރަޝިޔާއަށް މުޅި ލުހާންސްކް ސަރަހައްދުގެ ކޮންޓްރޯލް ލިބުނީއެވެ.  އެސަރަހައްދުގެ ގިނަ ހިސާބުތައް މިހާރުވެސް އޮތީ ރަޝިޔާއަށް މަދަދުވެރިވާ ހަނގުރާމަވެރިންގެ އަތްދަށުގައެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑޮމިރް ޒެލެންސްކީ ވަނީ ސެވެރޮ ޑޮނިޔެޓްސްކް ހިފުމަށް ކުރާ ހަނގުރާމައިގައި "ބިރުގަންނަހާ" ގިނަ އަދަދަކަށް އެކިގޮތް ގޮތުން މީހުންމަރުވާނެކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ޔޫކްރެއިން ސިފައިން އެސިޓީގެ "މީޓަރަކުން މީޓަރަކުން" ހިމާޔަތްކުރަން ހިތްވަރުކުރަމުންދާކަމުގައެވެ.  

ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން، ސެވެރޮ ޑޮނިޔެޓްސްކްގެ 70 އިންސައްތަ މިހާރު ވަނީ ރަޝިޔާ ސިފައިންގެ އަތްދަށުގައެވެ. އެސަރަހައްދުގައި މިހާރުވަނީ "ޑޮނެސްކް ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް"ގެ ނަމުގައި އަމިއްލަ ދައުލަތެއްވެސް އިއުލާނުކޮށްފައެވެ. އެފަރާތުންވަނީ، ޔޫކްރެއިން ސިފައިންނަށް އޮތީ ދެގޮތެއް ކަމަށާއި، އެއީ މަރު ނުވަތަ އަމާންދިނުން ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ފެބްރުއަރީ 24 ވަނަ ދުވަހު ރަޝިޔާސިފައިން ޔޫރެއިންއަށް ހަމަލާ ދޭންފެށިއިރު ބުނެފައިވަނީ، އެއީ ޔޫކްރެއިންގެ ހިމާޔަތުގައި ހިންގާ މިލިޓަރީ އޮޕަރޭޝަނެއްކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ފެނި ހާމަވާގޮތުގައި ރަޝިޔާއިން މަސައްކަތް ކުރަމުން އެ ގެންދަނީ ޔޫކްރެއިންގެ މައި އިންޑަސްޓްރިއަލް ހަރަކާތްތައް އޮންނަ އިރުމަތީފަޅި ހިފުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 18 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
33%
67%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް