ކ. މާލެ
|
12 ޖޫން 2022 | އާދީއްތަ 12:07
ޔޫރަޕިއަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އުރުސުލާ ވޮން ޑެރ ލެޔެން އާއި ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމީރް ޒެލެންސްކީ ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
ޔޫރަޕިއަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އުރުސުލާ ވޮން ޑެރ ލެޔެން އާއި ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމީރް ޒެލެންސްކީ ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
އަލްޖަޒީރާ
ޔޫކްރެއިން އީޔޫގެ ގައުމަކަށް ވާން ކުރާ މަސައްކަތް
ޔޫކްރެއިން އީޔޫގެ މެމްބަރު ގައުމަކަށްވުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމާމެދު އަންނަ ހަފުތާގައި ގޮތެއް ނިންމަނީ
 
އީޔޫގެ މެމްބަރުކަން ޔޫކްރެއިން އަށް ދިނުމަށް ނިންމިނަމަވެސް މެމްބަރު ގައުމަކަށް ވުމަށް ގިނަ އަހަރުތަކެއް ނަގާނެ
 
ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ޒެލެންސްކީ ގެންދަވަނީ އީޔޫގެ މެމްބަރުކަން ޔޫކްރެއިން އަށް ދިނުމަށް ބާރު އަޅުއްވަމުން

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ)ގެ މެމްބަރު ގައުމަކަށް ޔޫކްރެއިން ވުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމާމެދު އަންނަ ހަފްތާގައި ވަކި ގޮތެއް އެނގިގެންދާނެކަމަށް އެކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

ޔޫރަޕިއަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އުރުސުލާ ވޮން ޑެރ ލެޔެން ޔޫކްރެއިންގެ ވެރިރަށް ކިޔެވް އަށް ކުރެއްވި ކުއްލި ދަތުރުފުޅުގައި ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމީރް ޒެލެންސްކީ އާ ބައްދަލުކުރައްވާ ވަނީ އީޔޫ މެމްބަރު ގައުމަކަށް ޔޫކްރެއިން ހެދުމާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަވާފައެވެ. އީޔޫގެ މެމްބަރު ގައުމަކަށް ޔޫކްރެއިން ހެދުމުގެ މަސައްކަތްތައް ފެށުމަށް އީޔޫން ނިންމައިފިނަމަ އެކަން ވާނީ އީޔޫގެ މެމްބަރު ގައުމަކަށް ޔޫކްރެއިން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ ފެށުމަށެވެ.

އީޔޫގެ މެމްބަރުކަން ޔޫކްރެއިން އަށް ދިނުމަށް އީޔޫގައި ހިމެނޭ 27 ގައުމުން އެއްބަސްވާންޖެހޭނެއެވެ. އެއަށްފަހު ދެން ކުރިޔަށްދާނީ އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކުރިޔަށްދާ މަޝްވަރާތަކެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ޒެލެންސްކީ ގެންދަވަނީ އީޔޫގެ މެމްބަރު ކަން ޔޫކްރެއިން އަށް ދިނުމަށް ބާރު އަޅުއްވަމުންނެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިން އަށް ހަމަލާދޭން ފެށުމާއެކު އެކަމަށް ގެންދަވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރުއަޅުއްވަމުންނެވެ.

ނަމަވެސް އީޔޫގެ އޮފިޝަލުންނާއި ލީޑަރުން ގެންދަވަނީ އީޔޫގެ މެމްބަރުކަން ޔޫކްރެއިން އަށް ދިނުމަށް ނިންމިނަމަވެސް މެމްބަރު ގައުމަކަށް ވުމަށް ގިނަ އަހަރުތަކެއް ނަގާނެކަމަށް ވިދާޅުވަމުންނެވެ.

ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިން އަށް ހަމަލާދޭން ފެށިފަހުން އުރުސުލާ ޔޫކްރެއިން އަށް ކުރައްވާ ދެ ވަނަ ދަތުރުފުޅުގައި އުރުސުލާ ވަނީ އީޔޫގެ މެމްބަރު ގައުމަކަށް ޔޫކްރެއިން ވުމަށް އަދިވެސް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކުރަން ހުރިކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. ގާނޫނު ނެގެހެއްޓުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ޔޫކްރެއިން އިން ކުރަމުން އައިނަމަވެސް ކަންކަން ތަންފީޒުކޮށް ކޮރަޕްޝަނާއި ދެކޮޅަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް އަދިވެސް ޔޫކްރެއިން އިން ކުރަންޖެހޭކަމަށް އުރުސުލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އީޔޫގެ މެމްބަރުކަން ގައުމަކަށް ދިނުމަށް ގިނަ އަހަރުތަކެއް ނަގާއިރު މެމްބަރު ގައުމަކަށް ވުމަށްޓަކައި ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ފުރިހަމަވާން ޖެހެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި އިގްތިޞާދީ ގޮތުން ރަނގަޅު ހާލަތެއްގައި އޮތުމާއި ކޮރަޕްޝަނާއި ދެކޮޅަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމާއި އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް އިހުތިރާމް ކުރުން ހިމެނެއެވެ.

ޔޫކްރެއިން އަށް އީޔޫގެ މެމްބަރުކަން ދިނުމާމެދު އީޔޫގެ ބައެއް ގައުމުތަކުން ތަފާތު ޚިޔާލެއް ގެންގުޅުނުނަމަވެސް ކުރިޔަށް އޮތް ސަމިޓްގައި އީޔޫގެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ޔޫކްރެއިން ވުމަށް ފާސްކުރާނެއެވެ. މިސަމިޓް އޮންނާނީ ޖޫން 23ން 24އަށެވެ.

އުރުސުލާ އާއެކު ކުރިޔަށްދިޔަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ މުޅި ޔޫރަޕަކީ ރަޝިޔާގެ ޓާގެޓެއްކަމަށެވެ. ޔޫކްރެއިން އަކީ ރަޝިޔާގެ ފުރަތަމަ ޓާގެޓް ކަމަށާއި މިއީ އަދި ފުރަތަމަ ސްޓޭޖް ކަމަށް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވިއެވެ.

އީޔޫގެ މެމްބަރު ގައުމަކަށް ޔޫކްރެއިން ހެދުމާމެދު އީޔޫން އެހާ ޕޮޒިޓިވްކޮށް ވިސްނަނީ އެހެންވެކަމަށް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިން އަށް ހަމަލާދިނުމަކީ ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައަށްފަހު ޔޫރަޕްގެ އެއް ގައުމުން އަނެއް ގައުމަކަށް ދެމުންދާ އެންމެ ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެވެ. މިއާއެކު ޔޫރަޕުގެ ސަލާމަތާއި އީޔޫގެ ސަލާމަތާއި އިގްތިޞާދާއި ހަކަތައިގެ ސިޔާސަތުތަކާމެދު ވަނީ އަލުން ވިސްނަންޖެހިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް