ކ. މާލެ
|
12 ޖޫން 2022 | އާދީއްތަ 07:08
އިޓަލީއާއި އިންގްލެންޑް ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: ފޮޓޯ-އިޓަލީ އެފްއޭ
އިޓަލީއާއި އިންގްލެންޑް ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: ފޮޓޯ-އިޓަލީ އެފްއޭ
ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގު
އިޓަލީއާއި އިންގްލެންޑް ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރު
 
ޖަރމަނީއާއި ހަންގޭރީ ވާދަކުރި މެޗުވެސްވީ އެއްވަރު

ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގައި އިޓަލީއާއި އިންގްލެންޑްވެސް އެއްވަރުވެއްޖެއެވެ.

އިޓަލީއާއި އިންގްލެންޑް ވާދަކުރި މެޗު އެއްވަރުވީ ލަނޑެއް ނުޖެހިއެވެ. މެޗުގެ އެންމެ ޚާއްޞަކަމަކީ ސަޕޯޓަރުން ނުވައްދާ މެޗު ކުޅުމެވެ. އެއީ ޔޫރޯގެ ފައިނަލްގައި މިދެޓީމް ވާދަކުރި މެޗުގައި ސަޕޯޓަރުން ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ސަބަބުން އެޅި ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުންނެވެ. އެކަމަކު ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް މެޗު ބަލަން ވަނުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނެވެ. މެޗުގައި އިންގްލެންޑްގެ ކެޕްޓަންކަން ކުރީ ރަހީމް ސްޓާލިންގއެވެ. ހެރީ ކޭން ކުޅެން ނުކުތީ ދެވަނަ ހާފްގައި ޓެމީ އަބްރަހަމްގެ ބަދަލުގައެވެ. މެޗުގައި ލަނޑުޖަހަން މޭސަން މައުންޓާއި ސްޓާލިންގއަށް ލިބުނު ފުރުޞަތުގެ ބޭނުމެއް ނުކުރެވުނެވެ.

މިގްރޫޕްގައި ހަންގޭރީއާއި ޖަރމަނީ ވާދަކުރި މެޗުވެސް ނިމުނީ އެއްވަރުވެގެންނެވެ. އެމެޗު އެއްވަރުވީ 1-1 ނެވެ. މެޗުގެ ހަވަނަ މިނެޓްގައި ލީޑް ނެގީ ހަންގޭރީންނެވެ. އެޓީމަށް ލީޑް ނަގައިދިނީ ނާގީއެވެ. އެކަމަކު ތިން މިނެޓްގެ ތެރޭގައި ހޮފްމަން ލަނޑުޖަހާ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނެވެ. މިގްރޫޕްގައި ކޮންމެ ޓީމެއް ތިން މެޗު ކުޅެ ނިމުނުއިރު އެއްވަނާގައި އޮތީ އިޓަލީއެވެ. އެއީ ފަސް ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ދެވަނާގައި ހަންގޭރީ އޮތީ ހަތަރު ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ތިންވަނާގައި އޮތީ ތިން ޕޮއިންޓާއެކު ޖަރމަނީއެވެ. އިންގްލެންޑް އޮތީ ދެ ޕޮއިންޓާއެކު އުނދަގޫ ހާލަތެއްގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް